blog post

Uluslararası Öğrenci Akademisi Başladı!

Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak hazırlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan Uluslararası Öğrenci Akademisi başladı!

Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında işbirliği içerisinde çalışılan birçok kuruluş tanışma toplantısı ve mülakatların tamamlanmasının ardından eğitimlerine başladı.

Bazı kuruluşlarda ise uluslararası öğrencilerle mülakatlar devam ediyor. Uluslararası Öğrenci Akademisi bu sene 9 şehirde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Eskişehir) düzenleniyor.