ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ


                       


Seminer Programları                               İhtisas Programları                                 Kültür-Sanat Programları
Kataloğu için tıklayınız.                         Kataloğu için tıklayınız                            Kataloğu için tıklayınız.1. Uluslararası Öğrenci Akademisi Nedir?

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim aldıkları alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak sağlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerini aktarabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür. 


2. Uluslararası Öğrenci Akademisine Kimler Katılabilir?

- Uluslararası Öğrenci Akademisi programlarından ve diğer etkinliklerden -aksi belirtilmedikçe- Türkiye Burslusu Öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm Uluslararası Öğrenciler yararlanabilir. 

 -Gerekli görüldüğü takdirde, başvurusu alınmış öğrenciler mülakata tâbi tutulacaktır.

 -Programlara başvuru sırasında hedef kitle olarak belirtilen kısımda yer alan koşulları sağlayan öğrencilere öncelik verilecektir. Her program için hedef kitle farklılık göstermekte olup detaylı bilgi program kataloglarında sunulmuştur. 


3. Uluslararası Öğrenci Akademisine Nasıl Başvuru Yapılır?

 -Uluslararası Öğrenci Akademisine başvurular, 10 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) üzerinden alınacaktır.  

 -Türkiye Burslusu olan öğrenciler, bursluluk işlemleri için kullandıkları kullanıcı adı ve parolalarıyla ana sayfadan başvuru yapabileceklerdir. Sisteme giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan ilgili ⇄ simgeye tıklayarak Başvuru Sayfasına geçilmelidir.

 -Türkiye Burslusu olmayan uluslararası öğrencilerin ise sistemde bir üyelik oluşturarak zorunlu tüm alanları doldurması gerekmektedir. Tüm alanlar doldurulduktan sonra ana sayfadan başvuru yapılabilir.

 -Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


4. Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları

 -Uluslararası Öğrenci Akademisi; Seminer Programları, İhtisas Programları ve Kültür ve Sanat Programları olmak üzere 3 kategoriden oluşmaktadır.

 -Bir katılımcı program başına 2 olmak üzere toplamda en çok 6 farklı programa başvuru yapabilir.

 -Programların eğitim dili Türkçe olacaktır.

 -Programlara kayıt yaptıran katılımcılar programlara yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak da katılma imkânı bulacaklardır.

 -Eğitim programları sürekli programlar olup derse devamlılık durumu dikkate alınacaktır.

 -Programlara devam eden öğrencilere program sonunda Başkanlığımız tarafından sertifika verilecektir.

 -Programları başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, kültürel gezilere katılabilecekler, yaz ve kış kamplarından yararlanabileceklerdir.


4.1. Seminer Programları

Seminer Programları, giriş mahiyetinde olup ilgili alanın temel kavramları, temel yaklaşımları, sorunları ve tartışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Beşerî Bilimler, Bilim ve Teknoloji, Dil ve Edebiyat, Ekonomi, İlahiyat, Medya ve İletişim,
Sağlık Bilimleri, Uluslararası İlişkiler alanlarında 37 program gerçekleştirilecektir.

 - Seminer Programları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

 - Bir katılımcı en fazla 2 programa başvurabilir.

 - Başvuru ve kabul aşamasında adayların hedef kitleye uygunluğu dikkate alınacaktır.


4.2. İhtisas Programları

İhtisas Programları uluslararası öğrencilerin kendi alanlarında veya seminer programlarında katılım gösterdikleri alanda daha nitelikli çalışmalar yapabilecekleri programlardır. İhtisas programı kapsamında yürütülecek bölgesel ve tematik çalışmalarda, öğrencilerin belirlenen alanlarda yetkinleşmeleri ve nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.
Araştırma Yöntemleri, Beşerî Bilimler, Bilim ve Teknoloji, Bölgesel Çalışmalar, Dil ve Edebiyat, Ekonomi, İlahiyat, Medya ve İletişim, Sağlık Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanlarında toplam 48 program gerçekleştirilecektir.

İhtisas Programları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Bir katılımcı en fazla 2 programa başvurabilir.

Başvuru ve kabul aşamasında adayların hedef kitleye uygunluğu dikkate alınacaktır.

Her program sonunda katılımcı öğrenciler tarafından bir çıktı (görsel materyal/kısa film/makale/rapor/proje vb.) sunulması beklenmektedir. Katılımcı öğrenciler tarafından ihtisas programları kapsamında üretilen akademik niteliğe sahip çıktılar, Başkanlığımızca ödüllendirilecektir.


4.3. Kültür ve Sanat Programları

Kültür ve Sanat Programları ile ülkemizin kültürel birikimini yansıtan alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrencilerin buluşturulması hedeflenmektedir.
Klasik Türk Müziği, Yazı ve Süsleme Sanatları, Kültürel Faaliyetler, Medya ve İletişim ve Geleneksel Türk Sporları alanlarında toplam 57 program gerçekleştirilecektir.

Programlar, salgına karşı gerekli önlemler alınarak az sayıda katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Programlara; İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Trabzon, Kocaeli, Sakarya illerinde ikamet eden öğrenciler başvuru yapabilecektir. Her öğrenci ikamet ettiği şehirdeki ilgili programa başvurmalıdır.

Bir katılımcı en fazla 2 programa başvurabilecektir.

Türkiye Burslusu öğrencilerin tamamı bölüm, düzey ve sınıf şartı aranmaksızın başvuru yapabilir. Bununla birlikte başvuru ve kabul aşamasında adayların hedef kitleye ve belirlenen özel şartlara uygunluğu dikkate alınacaktır.

Gerekli görüldüğü takdirde, başvurusu alınmış öğrenciler mülakata tâbi tutulacaktır. 
 
Not: Soru ve önerilerinizi akademi@ytb.gov.tr adresi üzerinden Başkanlığımıza iletebilirsiniz.