FaLang Language Switcher


Çalışma Hayatı

calisma hayatiUluslararası öğrenciler öğrenimleri süresince gelir getiren her hangi bir işte çalışamaz. Bu konuda yeni düzenlemeler gündemdedir. Ancak Türkiye'deki üniversiteler, uluslararası öğrencilere yönelik eğitim gördükleri alanlarında zengin staj olanakları sunmaktadır. Üniversiteler, öğrencilerin iş deneyimi kazanmalarını desteklemektedirler. Bu sebeple öğrencilere staj olanakları sağlayan birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşu (Turizm, sanayi, ticaret, iletişim vb. alanlarda faaliyet gösteren) bulunmaktadır.

Yurt içindeki staj olanaklarının yanında yurt dışında da staj yapmaya olanak verecek birçok fırsat bulunmaktadır. Özellikle yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla geliştirilen ortaklıklar, öğrencilere uluslararası staj deneyimi kazanma olanağı sunmaktadır

Staj İmkânı Bulunan Belli Başlı Kurum ve Kuruluşlar:

TBMM her yıl hukuk, iletişim, bilgisayar, uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik "Yasama Süreci" stajı imkânı sunmaktadır. TÜBİTAK, Merkez Bankası, İMKB, TRT gibi kamu kuruluşlarında, özel şirketler ile bankalarda staj yapma imkânı bulunmaktadır.