FaLang Language Switcher


Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Bursları Genel

Türkiye Bursları nedir?

Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen kamu kaynaklı yükseköğrenim burslarıdır. Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen (Erasmus vb.) projeler ile Yükseköğretim Kurulu'nun ikili anlaşmalar çerçevesinde ya da üniversitelerin verdiği burslarla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamının dışındadır.

Türkiye Bursları kapsamında hangi düzeylerde burs verilmektedir?

Türkiye Bursları; lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve araştırma düzeylerinde verilmektedir. Önlisans düzeyi Türkiye Bursları kapsamı dışındadır.

Türkiye Burslarında burs kazandıktan sonra bir üniversiteden kabul almalı mıyım?

Hayır. Türkiye Bursları ile aynı zamanda tercih ettiğiniz üniversite ve programa yerleştirme işleminiz de yapılmaktadır (Sanat ve Spor Burs Programları kapsamındaki burslandırmalar hariç).

Türk Üniversiteleri hakkında bilgi sahibi değilim. Üniversiteler hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Türkiye Burslarına başvuracak adaylar, tercih listelerinde bulunan üniversitelerin internet sitelerinden üniversiteler hakkında bilgi edinebilirler.

Türk üniversitelerinde yabancı dilde eğitim almam mümkün mü?

Türkiye Bursları kapsamında yabancı dilde eğitim veren bölümlere de yer verilmektedir. Ancak yabancı dilde eğitim almak isteyen adaylardan, istedikleri eğitim dili için uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca yabancı dilde eğitim görecek öğrenciler de 1 yıl süreli Türkçe hazırlık eğitimi görmek zorundadırlar.

Özel yetenek ile öğrenci kabul eden üniversitelerde burslu öğrenim görmenin şartları nelerdir?

Özel yetenek ile öğrenci kabul eden üniversitelerde (Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar ve Spor Akademisi) lisans, yüksek lisans ve doktora (sanatta yeterlilik) düzeylerinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, Sanat ve Spor Burs Programları'na başvurabilirler.

Başvurular, internet yoluyla yapılır. Adaylar, Türkiye Bursları internet adresinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz doldurmak ve formda istenilen ek belgeleri tarayıp sisteme yüklemek suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Başvurular her yıl Türkiye Bursları genel başvuru dönemi kapsamındaki bir zaman diliminde yapılabilmektedir.

Adaylar, başvuru esnasında, Türkiye Bursları başvuru sisteminde ilgili burs programı kapsamında erişimine izin verilmiş üniversite ve bölümler arasından tercihlerini yapar. Burslarla ilgili tüm ayrıntılar ve haberler internet sitemizde duyurulacaktır.

Sanat ve Spor Burs Programları'na başvurup olumlu değerlendirilen ve yeteri derecede Türkçe bilmeyen adaylar, öncelikle 1 yıl süreli Türkçe Eğitim Bursu kapsamında burslandırılırlar. Olumlu değerlendirilen ve Türkçe'yi yeterli düzeyde bilen adaylar ise 1 yıl süreli Türkçe Eğitim Bursu kapsamında burslandırılmazlar.

Her iki koşulda da, bu bir yıllık süre içinde tüm adayların, başvuru esnasında başvuru sisteminde tercih etmiş oldukları üniversite ve bölümlerin en az birinden en geç gelecek akademik yıl için kabul almaları zorunludur. Üniversitelerin sanat veya spor birimlerinin sınavlarına hazırlık ve kabul almak adayların tamamen kendi sorumluluklarındadır. Bir üniversiteden kabul alınamadığı takdirde, adayın bursu Türkçe eğitiminin sonunda kesilir.

Bursiyerler için bursluluk süresi, 1 yıl süreli Türkçe Eğitim Bursu ile adayın başvurduğu öğrenim düzeyinin normal eğitim süresini kapsar.

Türkiye’de kendi imkanlarıyla üniversite okumakta olan öğrenciler Türkiye Burslarına başvurabilir mi?

Evet. Türkiye'de kendi imkânları ile okuyan öğrenciler, Türkiye Bursları dahilindeki Başarı veya Destek burs programlarına başvurabilirler. Bunun dışındaki diğer burs programlarına başvuru yapamazlar.

Türkçe bilmiyorum. Türkiye’de eğitim için bu bir dezavantaj mıdır?

Türkiye Burslarına başvuran adaylarda Türkçe bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Burslandırılan ancak Türkçe bilmeyen her adaya, Türkçe eğitimi verilecektir (Yabancı dilde öğrenim veren bir program için burslandırılmış olsa bile).

Türkçe eğitimini nerede alacağım?

Türkçe eğitimi büyük çoğunlukla yerleştirildiğiniz üniversite ya da üniversitenin bulunduğu ildeki bir Türkçe eğitim merkezinde verilir. Ancak şehirde bir Türkçe Merkezi yoksa farklı bir şehirde de eğitim verilebilir.

İngilizce bir programa yerleştirilmem durumunda Türkçe eğitim alacak mıyım?

Evet, herhangi bir programa yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adaylara 1 yıl Türkçe eğitim verilir.


Türkiye Burslarının Sağladığı Olanaklar

Türkiye Burslarının sağladığı olanaklar nedir?

Burs programları kapsamındaki uluslararası öğrencilere verilen burslar;
• Aylık burs,
• Üniversite öğrenim harcı,
• Sağlık sigortası,
• Yurt,
• Türkçe eğitimi ve
• Geliş-gidiş (İlk kayıt ve mezuniyet) ulaşım desteğinikapsar
(Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için oluşturulmuş burs programları dışındaki programlarda, sağlanan burs imkânları değişiklik gösterebilmektedir).

Başarı veya Destek Bursu kapsamına alınan öğrencilere de aynı imkanlar sağlanmakta mıdır?

Hayır. Başarı veya Destek Bursu kapsamına alınan öğrencilere, ilgili akademik yıl kapsamındaki aylar boyunca, yalnızca aylık burs ödemesi yapılır. Aylık burs miktarı; her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora programları için belirlenen burs miktarının 1/3'ü şeklinde belirlenir.

Aylık burs ödemesi ne kadardır?

2015 yılında düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir;
 • Lisans; 600 TL
 • Yüksek lisans; 850 TL
 • Doktora; 1.200 TL
 • Araştırma; 3.000 TL
Başarı ve Destek Burs Programı için;
 • Lisans: 400 TL
 • Yüksek Lisans: 550 TL
 • Doktora: 800 TL

Türkiye Burslusu statüsündeki öğrenciler istedikleri yurtta kalabilirler mi?

Türkiye Burslusu öğrenciler, yalnızca eğitim kurumunun konumuna göre yerleştirildikleri yurtlarda ücretsiz olarak kalabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı barınma imkânlarını kullanabilirler. 

Türkçe eğitimi için herhangi bir ödeme yapacak mıyım?

Hayır. Türkçe eğitimi burs kapsamındadır ve eğitim masrafları tarafımızca karşılanmaktadır.

Türkçe dil eğitiminin süresi ne kadardır? Türkçe eğitimi süresince yurt ve sağlık sigortası sağlanmakta mıdır ?

Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.

Türkiye Burslarında ulaşım desteği her yıl için sağlanmakta mıdır?

Hayır. Türkiye Burslusu öğrencilere, yalnızca ülkemize ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde ulaşım masrafları için ödeme yapılır. Olağandışı durumlar için Türkiye Bursları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir


Bursluluk Süreleri

Lisans öğrencilerine ne kadar süreyle burs verilir?

Lisans öğrencileri için bursluluk süresi; 1 yıl Türkçe eğitim + akademik eğitim süresidir.

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilere ne kadar süreyle burs verilir?

Lisansüstü öğrencileri için bursluluk süresi; 1 yıl Türkçe eğitim + akademik eğitim süresidir.

Araştırma bursu kapsamındaki öğrencilere ne kadar süreyle burs verilir?

Araştırmacılar için bursluluk süresi yalnızca araştırma süresi ile sınırlıdır ve azami 1 yıldır. Uygun görüldüğü takdirde, bu süreye en fazla 2 ay ilave edilebilir.

Başarı veya Destek Bursları kapsamına alınan öğrencilere ne kadar süreyle burs verilir?

Başarı veya Destek Bursları kapsamına alınan öğrencilere 1 yıl süreyle ve yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda burs ödemesi yapılır.


Burs Programları

ARAŞTIRMA BURSLARI

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye Bursları kapsamında uluslararası öğrenci ve araştırmacılara Araştırma Bursu tahsis edilecektir.

Araştırma Burslarına ilişkin ilke ve şartlar şu şekildedir:

1. Araştırma Burslarına yalnızca yabancı uyruklu uluslararası öğrenci ve araştırmacılar başvurabilmektedir.*
2. Araştırma adayları, bir araştırma programına doğrudan yerleştirilmemekte olup kendilerinin Türkiye'de bir üniversiteden araştırmasına ilişkin kabul alması gerekmektedir.
3. Araştırma adaylarının araştırması için herhangi bir dil eğitimine ihtiyaç duymaması gerekmektedir. Araştırmacılara Türkçe ya da başka bir dilde hazırlık eğitimi verilmemektedir. Bu nedenle adayların Türkçe bilmesi ya da bildiği dilde araştırmasını yapacak şekilde üniversiteden kabul alması gereklidir.
4. Araştırma adayların doktorasını bitirmiş ya da yeterlilik sürecini geçerek tez aşamasında olması gerekmektedir.
5. 2014 yılı için araştırma adayların 01.01.1969 veya daha sonrası doğumlu olması gerekmektedir.
6. Araştırma süresi 3-12 ay arası olabilmektedir.
7. Araştırma Burslarına hak kazanan bursiyerlere 2014 yılı için 2000 TL burs ödemesi yapılacak olup talep edilmesi halinde devlet yurtlarında ücretsiz barınma imkanı sağlanacaktır.
8. Bursiyerler program sonunda araştırma konularıyla ilgili makale yazmakla yükümlüdür.
9. Belirtilen şartları taşıyan adaylar formda belirtilen belgelerle birlikte Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine başvurularını gönderebilir. Belgeler arasında adayın üniversiteden almış olduğu kabul belgesi mutlaka yer almalıdır.
10. Adayların bilgi ve belgeleri incelendikten ve kendilerine Türkiye Bursları tarafından kabul mektubu gönderildikten sonra adaylar ilgili dış temsilciliklerimize müracaat ederek vize başvurusu, taahhütname imzalama ve belge onaylama işlemlerini gerçekleştirecektir.

Saygılarımızla,

Türkiye Bursları

 


* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olanlar başvuramamaktadır.

Burs programları nedir ?

Türkiye Burslarını oluşturan alt burs programlarıdır.

Burs programları hangi kriterlere göre birbirinden ayrışmaktadır?

Türkiye Bursları içersindeki burs programları; düzey, çalışma alanları, kapsamındaki ülkeler ve bursluluk sürelerine göre birbirinden ayrılmaktadır.

Türkiye Burslarında hangi kategorilerde kaç burs programı vardır?

Türkiye Bursları;
I. Lisans Bursları
II. Lisansüstü Bursları
III. Branş Bursları
IV. Kısa Dönemli Burslar
olmak üzere 4 ana başlık altında 16 farklı burs programını içermektedir.

Lisans bursları içerisinde istediğim herhangi bir burs programına başvurabilir miyim?

Hayır başvuramazsınız. Yalnızca vatandaşı olduğunuz ülkeye hitap eden burs programına başvurabilirsiniz.


Türkiye Burslarına Başvuru

Türkiye Burslarına başvurular ne zaman ve nasıl gerçekleştirilir?

Türkiye Burslarına başvurular genellikle Şubat – Mart – Nisan veya Mayıs aylarında alınmaktadır. Başvuru tarihleri önceden internet sitesinden duyurulmaktadır. Türkiye Burslarına yalnızca internet üzerinden başvuru yapılabilir. (Araştırma Burs Programı ile Başarı ve Destek Burs Programları gibi programların farklı başvuru tarihleri, Türkiye Bursları internet sitesinde yayınlanan ilgili başvuru ilanlarında belirtilmektedir)

Türkiye Burslarına sadece internet üzerinden mi başvurabilirim?

Evet. Türkiye Burslarına yalnızca internet üzerinden başvuru yapılabilir.

Türkiye Burslarına kimler başvurabilir?

Burs programlarına sadece Türkiye harici ülke vatandaşı uluslararası öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Türk vatandaşları Türkiye Burslarından yararlanabilir mi?

Hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan adaylar, Türkiye Burslarından faydalanamazlar.

Mavi Kart sahibiyim, Türkiye Burslarına başvurabilir miyim?

Hayır. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan Mavi Kart sahipleri Türkiye Burslarına başvuramazlar.

Türkiye dışında iki ülke vatandaşlığım var, Türkiye Burslarına başvurabilir miyim?

Evet. Çifte vatandaşlığınızdan biri Türkiye olmadığı sürece başvurabilirsiniz.

Lise eğitimimi Türkiye'de tamamlamış yabancı bir öğrenci olarak Türkiye Burslarına başvurabilir miyim ?

Evet, başvurabilirsiniz. Lise öğrenimini Türkiye'de tamamlamış uluslararası öğrenciler, lisans programı kategorisindeki vatandaşı olunan ülkeye hitap eden burs programına başvuru yapabilirler.

Türkiye Burslarına başvuru esnasında bir eğitim kurumundan mezun olma şartı var mıdır?

Hayır. Türkiye Burslarına, başvuru yapılan yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylardan genellikle Haziran sonunda diploma almaları beklenmektedir.

Mezun olabilecek durumda iken Türkiye Burslarına başvurdum, burslandırıldım ancak okuldan mezun olamadım. Burs hakkımı okuldan mezun olduğumda başlatabilir miyim ya da seneye kullanabilir miyim?

Hayır. Türkiye Bursları kapsamına alınan adaylardan en geç Temmuz ayı sonunda diploma almaları ve gerekli bursluluk ve vize işlemlerini başlatmaları beklenmektedir. Burs hakkının sonraki bir zamanda kullanılması mümkün değildir.

Akademik başarı şartı nedir?

Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin akademik başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:
• Diploma notu
• Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
• Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
• Bitirme sınavı notu (varsa)
• Uluslararası sınav notu (varsa)
• Diğer başarı kriterleri
Aday bu kriterlerden en az birinden başvuru yaptığı düzeye ve programa göre istenen akademik başarıyı sağlamalıdır.

Lisans adayları için başvurularda akademik başarı kriteri nedir?

Lisans düzeyine (sağlık bilimleri hariç) başvuracakların % 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık bölümleri için ayrı bir akademik başarı kriteri var mıdır?

Evet. Lisans düzeyindeki tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerine başvuracak adayların akademik başarı notu % 90 ve üzeri olmalıdır.

Lise diploma notum 100 üzerinden 69. Lisans düzeyinde Türkiye Burslarına başvuru yapabilir miyim?

Lisans adaylarından karşılamaları beklenen başarı kriteri % 70 olduğundan eğer yalnızca lise diploma notunuz var ise başvuruda bulunamazsınız. Ancak örneğin ülkenizde yapılan ulusal bir üniversite giriş sınavı varsa ve 100 üzerinden 70'in üzerinden bir not almışsanız bu puanla başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek lisans ve doktora adayları için başvurularda başarı kriteri nedir?

Yüksek lisans ve doktora adaylarının akademik başarı notunun % 75 ve üzeri olması beklenmektedir.

Adaylarda aranan yaş kriteri nedir?

 • Lisans adaylarının 21 yaşından büyük olmamaları,
 • Yüksek Lisans adaylarının 30 yaşından büyük olmamaları,
 • Doktora adaylarının 35 yaşından büyük olmamaları
 • Araştırma adaylarının ise tercihen 45 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

Kimler Araştırma Burs Programına başvuru yapabilir?

Doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olan adaylardan Türkiye'deki üniversitelerin birinden araştırması için kabul almış ve ilgili üniversitenin eğitim dilini bildiğini gösterir belgelere sahip olanlar Araştırma Burs Programına başvurabilmektedir. Araştırma Burs Programı yalnızca sosyal ve beşerî bilimler alanlarındaki araştırmaları kapsamaktadır.

Aynı anda birden fazla burs programına başvuru yapabilir miyim?

Türkiye Burslarında yalnızca bir programa başvuru yapabilirsiniz.

Adaylar Türkiye Burslarına başvuruda kaç üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilir

Adayların en fazla 12 tercih hakları bulunmaktadır.

Tercihlerim dışında bir üniversite ve bölüme yerleştirilebilir miyim ?

Yaptığınız tercihler dışında bir üniversiteye yerleştirme işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple, mümkün olduğunca fazla tercih yapan adayların yerleştirilme ihtimali daha yüksek olmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora adayları kaç üniversite ve bölüm tercihi yapabilmektedir?

12 üniversite ve bölüm tercihi yapabilir. Yüksek lisans ve doktora adaylarından en az 1 tercih yapması beklenmektedir.

Türkiye’de lisans düzeyinde tıp eğitimi almak istiyorum. Seçilme şansım nedir?

Tıp ve sağlık bilimleri alanında tahsis edilen burs kontenjanları kısıtlıdır. Lise eğitiminde fen (özellikle kimya ve biyoloji ) ve matematik derslerinde çok başarılı ve notları üst düzey olan adayların tıp bölümlerine başvurması tavsiye edilmektedir.

Türkiye’de mühendislik eğitimi almak istiyorum. Seçilme şansım nedir?

Özellikle Bilgisayar, İnşaat, Makine gibi mühendislik alanlarında tahsis edilen burs kontenjanları oldukça kısıtlıdır. Lise eğitiminde fen (özellikle fizik ve kimya) ve matematik derslerinde çok başarılı ve notları üst düzey olan adayların bu mühendislik bölümlerine başvurması tavsiye edilmektedir.

Türkiye’de sosyal bilimler(siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, sosyoloji, tarih, medya ve iletişim vb.)alanlarında eğitim almak istiyorum. Seçilme şansım nedir?

Sosyal bilimler alanında tahsis edilen burs kontenjanları, sağlık ve mühendislik alanlarına göre daha fazla olduğundan bu alanlarda tercihlerde bulunan adayların seçilme şansları diğer alanlara göre daha yüksektir.

İnternetten başvuru sırasında, istenilen belgelerin orijinallerini mi yüklemem gerekiyor?

Evet. Başvuru aşamasında belgelerin orijinallerinin yüklenmesi gerekmektedir.

İnternetten başvuru sırasında teknik bir sorunla karşılaştım. Ne yapmam gerekiyor?

Başvuruya başlamadan önce lütfen başvuru kılavuzunu okuyunuz. Ayrıca sizin için hazırlanan ve başvurunun nasıl yapıldığını gösteren başvuru demosunu izlemenizde fayda var.

İnternet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox ve Google Chrome kullanmanız tavsiye edilmektedir. Diğer tarayıcılarda zaman zaman sorun yaşanabilmektedir. Türkiye Bursları Çağrı Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Çağrı Merkezi: 0850 455 0 982

Türkiye’de kendi imkanlarımla öğrenim görmekteyim. Başarı veya Destek Burs Programlarına ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

Başarı ve Destek Burs Programları için başvurular Türkiye Bursları internet adresimizden, elektronik başvuru formu ile yapılmaktadır. Başvuru takvimi, şartları ve şekli gibi konularda Türkiye Bursları internet adresini ve diğer sosyal medya araçlarımızı takip ediniz.

Özel şartlarında GRE, GMAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınav sonucu yer alan bölümlere başvurabilmek için başvuru esnasında bu sınavlara ait yeterli bir sonuç belgesine sahip olmak gerekli midir?

Hayır. Ulusal veya uluslararası sınav sonuçları mülakatlar esnasında da kabul edilmektedir. Örneğin İngilizce yeterlilik belgesi isteyen bir bölüme başvurdunuz. Başvuru esnasında üniversite tarafından kabul edilen bir belgenizin olmaması halinde mülakat tarihine kadar bu belgeyi temin edebilirsiniz. Ancak mülakata davet edildiğinizde gerekli yeterlilik belgesinin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde yeterlilik belgesi isteyen bu bölümlere yerleştirme işlemi yapılamayacaktır.

Türkiye’de tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi almakta olan adaylara yönelik bir burs programı var mıdır?

Hayır. Türkiye'de tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alan adaylara yönelik halihazırda bir burs programı bulunmamaktadır.

Türkiye’de kendi imkanlarımla Türkçe eğitimine devam etmekteyim. Türkiye Burslarına başvurabilir miyim?

Eğer Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmadan herhangi bir Türkçe eğitim merkezinde Türkçe eğitimi alıyorsanız Türkiye Burslarına başvurabilirsiniz. Eğer bir üniversiteye kayıtlı iseniz yalnızca Başarı veya Destek Burs programlarına başvurabilirsiniz.

Türkiye’de bir özel bir kurumdan / bir kamu kurumundan / bir üniversiteden burs alarak eğitimime devam etmekteyim. Türkiye Burslarına başvurabilir miyim?

Hayır. Türkiye'de bir kurumdan burs alarak eğitimine devam eden adaylar Türkiye Burslarına başvuramazlar.


Değerlendirme ve Seçim

Türkiye Burslarına başvuran adayların burslandırılma süreci nasıl işlemektedir?

Birinci aşamada, adayların akademik başarı durumları tespit edilir, adayların bilgi ve belgeleri kontrol edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda nitelikli başvurular arasından akademik olarak yeterli görülen adaylar ikinci aşamada mülakata davet edilir.

Türkiye Bursları için mülakata davet edilen adayların mülakatları nasıl yapılır? Bunun için Türkiye’ye gelmek gerekiyor mu?

Mülakatlar başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinden sonra adayların ülkelerinde yapılır. Mülakatın tarihi, yeri ve saati adaylara bildirilir. Yeterli başvuru ve Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinin olmadığı ülkelerde mülakat iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir.

Halen Türkiye’de eğitim görüyorum ve bir üst düzey için Türkiye Burslarına başvurmak istiyorum. Mülâkata nerede gireceğim?

Eğitimini Türkiye'de devam eden adaylar, uygun görüldüğü takdirde, mülâkata Türkiye'de girebilecektir. Türkiye'deki mülakatın tarihi, yeri ve saati bu adaylara bildirilir.


Akademik Konular

Türkiye Burslusu öğrencilerin bölüm değiştirme hakları var mıdır?

Hayır. Türkiye Bursları kapsamına alınan adaylar yalnızca yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümde öğrenim görebilirler.

Türkiye Bursları ile bir üniversite ve bölüme yerleştirildim. Aynı zamanda kendi imkanlarımla başka bir üniversite ve bölümden kabul aldım. Bursumu aktarabilir miyim?

Hayır. Türkiye Bursları kapsamına alınan adaylar yalnızca yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümde burslu öğrenim görebilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimleri sırasında yatay geçiş yapabilirler mi?

Evet. Lisans Bursları kapsamındaki öğrenciler, ilgili yükseköğretim düzenlemesi çerçevesinde diğer üniversitelere kendi imkanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, burs kapsamındaki öğrencilerin yerleştirildikleri üniversite ve programlarda eğitimlerini tamamlamaları esastır.
 

 
soru-isareti

 

   Sorunuza cevap bulamadıysanız aşağıdaki formu doldurarak sorunuzu bize iletebilirsiniz..