FaLang Language Switcher


Uluslararası Öğrenci Akademileri Başladı

Başkanlığımızın uluslararası öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve birçok ilde üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" başvuruları sona erdi. Akademiye 16 İlde toplam 6.500 öğrenci başvuru yaptı.
 
Türkiye Bursları kapsamında eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi ve mezuniyetleri sonrasında kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmelerini teminen, her yıl 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' başlığı altında bir eğitim programı düzenleniyor. Geçtiğimiz üç yıl içinde binlerce uluslararası öğrencinin katıldığı programlar bu yıl 16 ilde 30 dolayında STK ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Alanında tanınmış sanatçı, entelektüel, bilim adamı ve bürokratların verdiği seminerler kapsamında uluslararası öğrenciler hem Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yakından tanıma hem de uluslararası meseleleri tartışma imkânı buluyor. Akademilere başvuru yapan 6500 uluslararası öğrencinin mülakat aşamaları tamamlanarak eğitim programları başlatıldı.