FaLang Language Switcher


2016 "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" Mart Ayında Başlıyor

Uluslararası öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve birçok ilde üniversitelerle ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak programlar düzenleyen "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" bu yıl Mart ayında başlayacak.
 
Türkiye Bursları kapsamında eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi ve mezuniyetleri sonrasında kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmelerini teminen, her yıl 'Uluslararası Öğrenciler Akademisi' başlığı altında bir eğitim programı düzenleniyor.
 
Geçtiğimiz üç yıl içinde binlerce uluslararası öğrencinin katıldığı programlar bu yıl 16 ilde 30 dolayında STK ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Alanında tanınmış sanatçı, entelektüel, bilim adamı ve bürokratların verdiği seminerler kapsamında uluslararası öğrenciler hem Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yakından tanıma hem de uluslararası meseleleri tartışma imkânı buluyor.