FaLang Language Switcher


Suriyeli Öğrenciler İçin Destek Bursları

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülecek ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim görmekte olan Suriye uyruklu öğrencilere verilecek olan Destek Bursu başvuruları başlamıştır.
 
Burs programlarına başvurular, 30/12/2015 - 11/01/2016 (23:59'a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden alınacaktır. Adaylar, aşağıda linki yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve taradığı ek belgeleri yüklemek suretiyle başvurularını yapacaklardır. Taranarak sisteme yüklenen belgeler pdf ya da jpeg formatında olmalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
Başvuran adaylara, başvurularının alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaktır.
 
Burslar Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Suriye uyruklu öğrencilere yöneliktir. Adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır. Adaylar, ayrıca herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmalıdır. Türk vatandaşları, çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ve Mavi Kartlılar bu burs programından yararlanamayacaklardır. Özel üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
Başvurularında yanlış ve eksik bilgi beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ya da yanlış bilgi beyanının öğrencinin burs almaya başladıktan sonra tespit edilmesi durumunda ilgili düzenlemeler uyarınca ödenen bursların öğrenci tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
 
Suriye Destek Bursu yalnızca aylık burs ve barınma yardımı ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.
 
Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylara aylık 1200 TL ödeme yapılacaktır.
 
Başvuru Şartları
Yalnızca aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler bu burs programından faydalanmaya uygun sayılacaktır.
• Türkiye'deki devlet üniversitelerinde en az dört yıllık bir yükseköğretim programında lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak,
• Birinci öğretimde (gündüz programında) kayıtlı olmak,
• Programına süresinde devam eden bir öğrenci olmak (Örnek: 4 yıllık bir programda hazırlık programı hariç sekiz dönem) ,
• Türkiye'de Geçici Koruma altında bir Suriye vatandaşı olmak,
• Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil ) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmak ve
• Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmak (Değişim Öğrencileri için verilenler dâhil )
Kayıtlı oldukları lisans programlarında 1. Dönemlerini tamamlamış adaylar için aşağıdaki ek uygunluk kriteri geçerli olacaktır.
• Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 (4 üzerinden) olmak ya da ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamışsa lise diploma notu en az %50 olmak
 
Başvuru Belgeleri
• Öğrenci belgesi
• Transkript
• Lise diploması
• Yabancı tanıtma belgesi/pasaport ve ikamet belgesi
 
Başvuru esnasında teknik bir problemle karşılaşan adaylar DESTEK butonuna tıklayarak sorularını ileterek teknik destek alabilir.
 
http://suriyedestek.turkiyeburslari.gov.tr/
 
Avrupa Birliği – Türkiye Mali İşbirliği kapsamında, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi başlığı altında ülkemize sunulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO) Program Otoritesi sıfatıyla sorumludur.
 
Suriye Destek Bursu Programı nedir?

Avrupa Birliği İPA Fonu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim görmekte olan Suriye uyruklu öğrencilere sadece 2016 eğitim dönemi boyunca verilecek olan burstur.

Suriye Destek Bursu'nun mali kaynağı nedir?

Suriye Destek Bursunun finansal kaynağı 2007-2013 dönemi mali işbirliği kapsamında AB tarafından Türkiye'ye ekonomik ve sosyal uyum alanına yönelik olarak tahsis edilen mali kaynaktan sağlanmaktadır. Mali kaynağın %15'i ulusal kaynaklardan, %85'i Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/ipa/ipa20072013(ipai)/ikgop.aspx adresinde yer almaktadır.

Suriye Destek Bursuna kimler başvurabilir?
  • Türkiye'deki devlet üniversitelerinde en az dört yıllık bir yükseköğretim programında lisans düzeyinde eğitim görmekte olan,
  • Birinci öğretimde (gündüz programında) kayıtlı olan,
  • Programına süresinde devam eden (Örnek: 4 yıllık bir programda hazırlık programı hariç sekiz dönem) ,
  • Türkiye'de Geçici Koruma altında Suriye vatandaşı olan,
  • Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil ) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olan
  • Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olan (Değişim Öğrencileri için verilenler dâhil )
  • Kayıtlı oldukları lisans programlarında 1. Dönemlerini tamamlamış adaylar için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 (4 üzerinden) ya da ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamışsa lise diploma notu en az %50 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Suriye Destek Bursu'na başvuru yapabilmek için hangi belgeler gerekmektedir?

Suriye Destek Bursu'na başvuru yapabilmek için öğrenci belgesi, transkript, lise diploması ve yabancı tanıtma belgesi/pasaport ve ikamet belgesi gerekmektedir.

Yabancı tanıtma belgesi ya da 99 ile başlayan ikamet belgesi olmayan öğrenciler nasıl başvuru yapabilir?

Yabancı tanıtma belgesi ya da 99 ile başlayan ikamet belgesi bulunmayan öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak ilgili belgelerden birini temin ettikten sonra başvuru yapabilir.

Üniversite eğitimime bölümde bu dönem başladım/hazırlık sınıfında/Türkçe kursunda eğitim görmekteyim bu nedenle transkriptim oluşmadı transkript yerine ne yüklemeliyim?

Belirtilen nedenlerle transkripti oluşmamış öğrencilerin güncel tarihli öğrenci belgesi, lise not ortalaması ya da mevcut başarı durumunu gösterir belgelerle başvurması yeterlidir.

Suriye Destek Bursu kapsamında hangi düzeylerde burs verilmektedir?

Suriye Destek Bursu yalnızca lisans düzeyinde verilecektir.

Türkiye'de bir üniversiteye kayıtlı değilim, üniversiteye bir sonraki dönemde kayıt yaptırmak şartıyla Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilmek için halihazırda Türkiye'de bir üniversiteye kayıtlı olmak gerekmektedir.

Türkiye Burslusu öğrenciler Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir mi?

Hayır. Suriye Destek Bursu Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Suriye uyruklu öğrencilere yöneliktir. Adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır. Adaylar, ayrıca herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmalıdır.

Özel üniversitede eğitim görmekteyim, Suriye Destek Bursundan faydalanabilir miyim?

Hayır. Özel üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İkinci öğretim programında eğitim görmekteyim, Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Suriye Destek Bursu'na gündüz programında (birinci öğretim) kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvurumu posta yoluyla gönderebilir miyim?

Hayır. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvurular yalnızca www.suriyedestek.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Suriye Destek Bursu'nun kapsamı nedir?

Suriye Destek Bursu kapsamında sadece 2016 yılı eğitim dönemi boyunca (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık) aylık 600 TL Burs ve 600 TL Barınma Desteği verilecektir.

Suriye Destek Bursu kapsamında aylık burs ve barınma desteği dışında ( TÖMER, sağlık sigortası, ulaşım yardımı, vb.) ek bir destek bulunmakta mıdır?

Hayır. Suriye Destek Bursu yalnızca aylık burs ve barınma desteğini kapsamaktadır.

Suriye Destek Bursunu kazanan öğrenciler eğitimleri süresince bu burstan faydalanabilecekler mi?

Hayır. Suriye Destek Bursu yalnızca 2016 yılında verilecektir.

Suriye Destek Bursu'nu kazanan öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

Bursluluk burslandırılması uygun görülen öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini imzalamasıyla başlatılır. Bursiyerlerin not ortalamaları ve devam durumları Mart ve Ekim aylarında sisteme yükleyecekleri transkript ve öğrenci belgeleri ile takip edilecek, öğrencilerin başarı ve devam durumlarına göre bursun devam etmesine ya da kesilmesine karar verilecektir.
 
suriye-afis-haber