FaLang Language Switcher


Başarı ve Destek Bursları - Başvurunuzun Olumsuz Değerlendirileceği Durumlar

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA BAŞVURUNUZ OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLİR
 
Türkiye'de Üniversiteye Kayıtlı Olmama
• Türkiye'de bir üniversiteye kayıtlı olmayanların,
• Kayıtlı olsa da bunu ibraz etmeyenlerin ve
• Türkiye dışında bir ülkede öğrenimine devam edenlerin başvuruları olumsuz değerlendirilir.

T.C. Vatandaşlığı
• Uyruğunu Türkiye olarak seçenlerin,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ya da çifte vatandaşlığına sahip olduğunu ifade edenlerin ve
• Yapılan araştırmalarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları olumsuz değerlendirilir.

Türkiye'de 2 Dönemin Tamamlanmamış Olması
• Yapılan transkript incelemesi sonucunda, öğrenim görmekte olduğu programda, hazırlık sınıfı hariç en az 2 dönem tamamlamamış olduğu tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilir.

Başarı Notunun Yeterli Olmaması
• Son yıl Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (Cumulative GPA) başvuru barajının altında olduğunu belirtenler ile (Başarı Bursu için 4 üzerinden en az 3.50, Destek Bursu için 4 üzerinden en az 2.00),
• Yapılan transkript incelemesi sonucunda barajın altında olduğu tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilir.
(Baraj notu için sadece bir döneme bakılmamakta, genel not ortalaması dikkate alınmaktadır. Notlarını 100'lük sisteme göre alan adaylar, Yükseköğretim Kurulu'nun kabul ettiği not eşleşme tablosuna uymalıdırlar.)

Kapsamdışı Eğitim Düzeyi
• Hazırlık sınıfı öğrencilerinin / Hazırlığı henüz bitiren öğrencilerin,
• Tıpta / diş hekimliğinde uzmanlık asistanlarının,
• Önlisans öğrencilerinin ve
• Mezunların başvuruları olumsuz değerlendirilir.

Eksik / Hatalı Bilgi
• Başvuru esnasında sunulan bilgiler ile belgeler arasında herhangi bir uyumsuzluk ve (kimlik bilgileri, üniversite bilgileri, transkript bilgileri vs.),
• Zorunlu olmasına rağmen verilmeyen bir bilgi tespit edilmesi halinde başvuru olumsuz değerlendirilir.

Eksik Evrak / Transkript
Zorunlu belgeler arasında yer alan Türkiye'deki transkriptin;
• Hiç yüklenmemiş olması,
• Geçerli bir formatta (pdf, jpeg vs) yüklenmemiş olması,
• Transkriptin resmi olmaması,
• Transkriptin güncel olmaması veya
• Farklı bir kişiye ait transkript yüklenmiş olması durumunda başvuru olumsuz değerlendirilir.

Eksik Evrak / Öğrenci Belgesi
Zorunlu belgeler arasında yer alan Türkiye'deki öğrenci belgesinin
• Hiç yüklenmemiş olması,
• Geçerli bir formatta (pdf, jpeg vs) yüklenmemiş olması,
• Öğrenci belgesinin resmi olmaması,
• Öğrenci belgesinin güncel olmaması veya
• Farklı bir kişiye ait öğrenci belgesinin yüklenmiş olması durumunda başvuru olumsuz değerlendirilir.

Mükerrer Başvuru
Aynı anda hem Başarı hem de Destek Bursuna başvuran adayların başvuruları olumsuz değerlendirilir. Birden çok mail adresiyle aynı burs programına mükerrer başvuran adayların yalnızca bir başvuruları dikkate alınır, diğer başvuruları iptal edilir.

Bursluluk
Başarı / Destek Burs Programlarına başvuran adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır.
Türkiye'de resmi devlet kurumlarından halihazırda ya da geçmişte kısa süreliğine de olsa yararlanan adayların başvuruları olumsuz değerlendirilir.
Aynı zamanda üniversitelerde tam burslu adayların başvuruları da olumsuz değerlendirilir.
İkili anlaşmalar çerçevesinde ülkesinin resmi bir kuruluşundan aldığı bursla Türkiye'de öğrenimlerine devam eden adayların da başvuruları olumsuz değerlendirilir.

Genel Değerlendirme
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, başarılı ve ihtiyaç sahibi olma esasları çerçevesinde transkript notları, ekonomik durumları, okuyan kardeş sayıları vb. kriterler ile
• ülke,
• üniversite,
• fakülte ve
• bölüm dağılımları
dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir.