FaLang Language Switcher


Genel Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere geniş kapsamlı olarak burs verilmeye başlanması 1992 yılına kadar uzanmaktadır. Büyük Öğrenci Projesi adı altında başlatılan bu uygulama ile günümüze kadar yaklaşık 40.000 öğrenci çeşitli düzeylerde eğitim almak üzere ülkemize getirilmiştir.

2011 yılından itibaren ise burslara yeni bir vizyon çizilmiş, bu çerçevede kamu kaynakları kullanılarak çeşitli isimler altında verilen burslar 2012 yılında Türkiye Bursları markası ile tek çatı altında toplanmıştır.

Türkiye Burslarının hayata geçirilmesi ile birlikte uluslararası öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak, ülkemizdeki yaşam standartlarını geliştirecek birçok çalışmaya da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından imza atılmıştır.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerimizin aylık burs ödemeleri, barınma ihtiyaçları, okul harçları, sağlık ve sosyal güvenlik giderleri, ikamet defter bedelleri, ülkemize ilk geliş ve mezuniyet sonrası ülkelerine dönüş biletleri karşılanmaktadır.

Bu alanlarda sunulan hizmetlerin yanında;

1- Son iki yılda aylık burs ödemeleri Ön lisans ve lisans düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 350 TL'den 550 TL'ye; yüksek lisans düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 450 TL'den 800 TL'ye; doktora düzeyinde burslandırılan öğrenciler için 550 TL'den 1100 TL'ye yükseltilmiştir.

2- İlk geliş ve mezuniyet sonrası son dönüş ulaşım giderleri Başkanlığımızca karşılanmaya başlanmıştır.

3- Aylık imza uygulaması kaldırılmıştır.

4- Mevzuat değişiklikleri ile öğrencilerimizin Türk Vatandaşları gibi sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin sağlık primleri Başkanlığımızca yatırılmaktadır.

5- Emniyet ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde her yıl yenilenmesi gereken ikamet izinlerinin süresi eğitim süresini kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

6- Yeni gelen öğrenciler için, birçok resmi prosedür ortadan kaldırılarak vergi numaraları ve banka hesap numaraları öğrenciler adına Başkanlığımız tarafından alınmakta; yurt yerleştirmeleri, TÖMER işlemleri öğrenciler ülkemize gelmeden Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

7- Türkiye Burslarına başvuru işlemleri online olarak alınmaya başlanmış, bu sayede daha farklı kitlelerin burs imkanlarından faydalanabilmelerinin yolu açılmıştır. Nitekim daha önceki dönemlerde ortalama olarak 7.000-8.000 civarında seyreden başvurular, son iki yılda 145.000 barajını aşmıştır.

8- YURT-KUR ile işbirliği içinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için daha iyi şartlarda barınma imkânı sunan yüksek ücretli yurtlarda Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan öğrencilerimiz için kontenjan ayrılmaya başlanmıştır.

9- Türkiye Burslusu öğrenciler için Çağrı Merkezi kurulmuştur.

Bütün bu hizmetler herhangi bir karşılık beklenmeksizin yapılmaktadır.

Son günlerde özellikle sosyal medyada ve yazılı basında burs dondurma ve burs kesme işlemleri ile ilgili Başkanlığımıza yönelik çeşitli suçlamalar yer almaktadır.

Türkiye Burslusu öğrencilerden beklenen tek şey öğrenciliğin gereklerini yerine getirerek derslerinde başarılı olmalarıdır.

Burs programlarının en temel mantığı başarılı öğrencilerin burslandırılmasıdır. Ülkemiz kamu kaynakları kullanılarak oluşturulan Türkiye Bursları programı da bu temel mantık çerçevesinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin burs dondurma ve burs kesme gibi kendilerini mağdur edecek duruma düşmeleri bizim için en son arzu edilecek bir şeydir. Bunu engellemek için ise öğrencilerimize düşen öğrenciliğin şartlarını yerine getirmektir.

Türkiye Burslusu öğrencilerin uyum konusunda yaşayacakları sıkıntılar da göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve zaten düşük tutulmuş olan başarı kriterlerine ve diğer kurallara uymayan öğrencilerin bursları dondurulmuş veya kesilmiştir.

Başarılı bir şekilde eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimizi desteklemeye ve onların ülkemizdeki yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğimizi bildirir eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

Türkiye Bursları Ekibi