FaLang Language Switcher


İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır.

Zorunlu Dersler

• Siyaset Felsefesi
• Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
• Modern Devletin Oluşumu
• Sosyal Bilimlerde Yöntem
• Seminer

Seçmeli Dersler

• Güncel Siyasetten Seçme Metinler
• Siyasi Coğrafya
• Bilim ve Siyaset
• Çevre ve Şehir Siyaseti
• Dil ve Siyaset
• Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce
• Osmanlı Tarihinden Seçme Metinler
• Türk Siyasi Hayatından Seçme Metinler
• Çağdaş Siyasi Teori
• Siyasi Sosyoloji
• Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Teknikleri
• Antik Siyasi Teoriler