FaLang Language Switcher


Ortadoğu Çalışmaları

Son yüzyılda meydana gelen siyasi değişimlerin en fazla etki ettiği bölge olan Ortadoğu bir yandan bir önceki yüzyılın imparatorluklarının bıraktığı mirası taşımaya çalışırken diğer yandan da Asya, Afrika ve Avrupa'nın buluştuğu noktada yer alması sebebiyle bu üç kıtanın ülkeleri arasındaki çatışmaların sıcak noktası olagelmiştir. Bu sebeple pek çok sosyal bilimcinin ilgisini çeken, uluslararası ilişkiler uzmanlarının ve bölge çalışmalarında bulunanların en çok odaklandığı bölge haline gelmiştir. Mevcut durum göstermektedir ki Ortadoğu bölgesi daha uzunca bir süre üzerinde çalışan akademisyenlere, uzmanlara ve gazetecilere yeni araştırma alanları açabilecektir.

Türkiye gerek sosyal yapısı ve farklı medeniyet havzalarının etkileşimde bulunduğu bir coğrafyada olması gerekse üniversiteleri, enstitüleri ve diğer kurumlarıyla Ortadoğu çalışmaları için tercih edilen bir ülkedir. Ayrıca Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan sıkı bağları ve pek çok alanda ülkeler arasındaki etkileşim, akademik çalışmalarda bulunanların bölgeyi bir yandan öğrenirken diğer yandan da tecrübe etmesine imkan tanımaktadır. Programlarda yer alan akademisyenlerin interdisipliner yaklaşımları da Türkiye'deki Ortadoğu çalışmalarını öne çıkaran özellikler arasındadır. Bir yandan Arapça ve Farsça gibi bölge dillerine ciddi vurgu yapılan diğer yandan çok çeşitli alanlardan akademisyenlerin ders verdiği programlarda, küresel siyasette Ortadoğu'dan Ortadoğu şehir tarihine, Ortadoğu'da enerji ve güvenlikten bölgedeki azınlıklara kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunulmaktadır. Ortadoğu çalışmaları yüksek lisans programı akademik bir kariyerin ilk basamağı olarak görülebileceği gibi diplomasi ve medya alanında kariyer yapmak isteyenler için de ciddi bir başlangıç fırsatıdır.
 

Açık Programlar

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Doktora Programı

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ilk mezun verilmiştir. Toplam mezun sayısı 74 tür.
 
Dersler

• Ortadoğu'da Devlet, İktidar ve Vatandaşlık
• Ortadoğu'da Medya, Popüler Kültür ve Kimlik
• Ortadoğu'da Din ve Siyaset
• Türkiye Modernleşmesi
• Arapça
• Medya Arapçası

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Yüksek Lisans Programı

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ilk mezun verilmiştir. Toplam mezun sayısı 74 tür.
 
Dersler

• Ortadoğu'da Sosyal Hareketler
• Ortadoğu'da Siyasi Düşünce ve Hareketler
• Arapça
• Farsça

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Doktora Programı

Uluslararası ilişkilerde teori ve pratik arasında köprü kurmayı hedefleyen Doktora programı; tarih, siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu kültürü ve toplumlarını kapsayan dersler sunmaktadır.

Sunulan dersler aracılığıyla bölgeye dair geniş bir bakış açısı kazandıktan sonra, her öğrenci kendi akademik ve kariyer hedefleri doğrultusunda belirlemiş olduğu özgül alanda bir çalışma programı geliştirerek araştırmasına başlayacaktır.

Seçmiş oldukları alanda en üst seviyede akademik çalışmalar yapabilmek adına, doktora öğrencilerinden Ortadoğu dillerinden birini öğrenmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, Anabilim dalında doktorayı tamamlayabilmek için öğrencilerin seçmiş oldukları bölge dilinde yazılı ve sözlü olarak yetkin seviyeye gelmiş olduklarını göstermeleri gerekmektedir.
Dersler
• Uluslararası İlişkiler Teorileri
• Ortadoğu'da Enerji ve Güvenlik
• Arapça
• Küresel Siyasette Ortadoğu
• Farsça
• Osmanlıca
• Ortadoğu'da Din ve Siyaset

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Yüksek Lisans Programı

Tarih, siyaset, jeopolitik, güvenlik ve uluslararası ilişkiler dersleri üzerinden modern döneme odaklanmaktadır. Bununla birlikte, disiplinlerarası bakış açısını geliştirmek adına öğrencilere Ortadoğu'da kültür ve toplum, din, coğrafya ve antropoloji hususlarında dersler de sunulmaktadır. Ortadoğu dillerinden birini (Arapça, Farsça, seçmeli olmak üzere Osmanlıca) öğrenmek isteyen öğrenciler için dil dersleri verilmektedir.

Dersler

• Arapça
• Türk Dış Politikasında Ortadoğu
• Farsça
• Ortadoğu'da Modern Çatışmalar
• Ortadoğu'da Siyasi Düşünce ve Hareketler

Marmara Üniversitesi Ortadoğu İktisadı Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 199yılında kurulmuştur. Bu Anabilim dalı lisansını bitirmiş olan öğrencilere Ortadoğu iktisadı alanında bölgesel bir uzmanlık kazandırmak amacıyla kurulmuştur.
 
Dersler

• Arapça
• Current Issues in the Middle East
• Economic Problems of the Middle East
• Economics of the Middle East
• Energy and Natural in the Middle East
• Farsça
• Globalization in the Middle East And North Africa
• İslam İktisadına Giriş
• İslam İktisat Sistemi
• Ortadoğu İktisat Tarihi
• Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisine Giriş
• Ortadoğu Ülkeleri İktisat Tarihi Araştırmalarında Yöntem ve Kaynaklar
• Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye Ekonomik İlişkileri
• Ortadoğu Ülkelerinde Ekonomik Sorunlar
• Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politiği
• Ortadoğu'da Doğal Kaynaklar ve Enerji
• Ortadoğu'da Kadın, Feminizm ve Oryantalizm
• Ortadoğu'da Medya ve Popüler Kültür
• Ortadoğu'da Milletler ve Milliyetçilik
• Ortadoğu'da Modern Çatışmalar
• Ortadoğu'da Siyasi Düşünce ve Hareketler
• Ortadoğunun Beşeri Coğrafyası
• Ortadoğunun Bölgesel ve Uluslararası İlişkileri
• Ortadoğunun Ekonomik Coğrafyası
• Ortadoğunun Güncel Sorunları
• Ortadoğunun Jeopolitiği
• Osmanlıca
• Social and Political Conflicts in the Middle East
• Social Movements in the Middle East
• Sosyoloji ve Antropoloji Kuramları
• Türk Dış Politikasında Ortadoğu
• Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Coğrafi İlişkiler
• Uluslararası İlişkiler ve Siyaset

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Doktora Programı

Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ilk mezun verilmiştir. Toplam mezun sayısı 38 dir.

Dersler

• Bölge Dilleri (Arapça, Farsça)
• Ortadoğu'nun jeopolitiği
• Ortadoğu'nun fiziki coğrafyası
• Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki coğrafi ilişkiler
• Uluslararası ilişkiler ve siyaset
• Coğrafya yöntem ve kaynakları
• Ortadoğu milletler ve milliyetçilik

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Yüksek Lisans Programı

Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ilk mezun verilmiştir. Toplam mezun sayısı 38 dir.

Dersler

• Bölge Dilleri (Arapça, Farsça)
• Ortadoğu'nun jeopolitiği
• Ortadoğu'nun fiziki coğrafyası
• Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki coğrafi ilişkiler
• Uluslararası ilişkiler ve siyaset
• Coğrafya yöntem ve kaynakları
• Ortadoğu milletler ve milliyetçilik

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu ile ilgili lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Enstitümüzde Ortadoğu Ekonomi Politiği, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi ve Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği Anabilim Dalları'nda doktora ve yüksek lisans eğitimi-öğretimi verilmektedir.

Enstitümüz öğretim elemanları Ortadoğu ile ilgili çeşitli araştırmalara devam etmekte, Ortadoğu'ya giderek gözlemler yapmakta, bilgi birikimini arttırmaktadır. Ortadoğu'yu siyasi tarih, uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, coğrafya ve hukuk sistemleri alanlarında araştırma yapmak, evrensel değerlerde bilgi üretmek, bilimsel faaliyetleri geliştirmek, en üst düzeyde bilgiler ile donatılmış, üniversitemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı uzmanlar yetiştirmektir.

Enstitümüz, Türkiye'de devlet üniversiteleri içinde Ortadoğu ile ilgili siyasi tarih, uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, coğrafya ve hukuk sistemleri alanlarında lisansüstü araştırmalar ve uygulamalar yapan öncü bir yükseköğretim kurumudur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

The basic objective of the program is to educate the graduate students in issues regarding the Arab World, Turkey, Iran and North Africa, to train the researchers and area experts for both public and private sectors, universities, research centers, and archives and libraries, to conduct academic and scientific research, to organize conferences and to publish in the history and contemporary affairs of the region.

The program also aims at increasing the academic cooperation between research centers in theMiddle Eastand METU, and developing the national and international dialogue among the scholars working in the field of study.

Dersler

• 19th and 20th Centuries Middle East History
• Middle EastPolitics
• TheModernState, Political Institutions and Political Parties in theMiddle East
• Regional and International Affairs in theMiddle East
• War and Peace in theMiddle East
• Social Change in theMiddle East
• Class, Ethnicity and Gender in theMiddle East
• Religion and Culture in theMiddle East
• Economic Development in theMiddle East

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Türk dış politikasında son dönemde meydana gelen değişim, akademik çevrelerde özellikle Ortadoğu coğrafyasına karşı yeni bir ilgi uyandırmıştır. Buna rağmen üniversitelerimizde Ortadoğu'ya odaklanan enstitü ve programların sayısı bu alana gösterilen ilgiyi karşılamaktan uzaktır. Diğer yandan Ortadoğu ile yakın bağlar kurmaya başlayan Türk dış politika yapımcılarına alternatif sunabilmek için, bölgeyi siyasi, ekonomik ve kültürel olarak analiz eden çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Öte yandan ülkemizde bölge üzerine yapılan araştırmalar sadece akademik nitelikte kalmakta pratik anlamda araştırma/araştırmacı eksikliği de en önemli noksanlıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu program, bölge üzerine daha fazla çalışma yapılabilmesi ve araştırmacı eksikliğinin azaltılabilmesi amacıyla 2011 yılında açılmıştır. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kendisine bağlı olan anabilim dallarından özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, İktisat, Maliye ve İlahiyat bölümlerinin katkıda bulunduğu disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programlarını hayata geçirmiştir.

Özellikle, 2011 yılında başlayan Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ve değişimler de bu programın açılma gerekliliğini ortaya koymakta ve 2012-2013dönemi güz yarıyılında yüksek lisans alanında, 2013-2014 dönemi güz yarıyılında da doktora alanında eğitime başlanması daha fazla önem kazanmaktadır. Yüksek lisans programında eğitim Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere dört dilde, doktora programında ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Böylelikle programda farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunmasının yanı sıra farklı dillerde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Dersler

• Roots of Conflict, Prospects of Peace: A Hıstory of The Israel-Palestıne Conflict (en)
• Türk Bölgesel Dış Politikası: Ortadoğu Örneği (de)
• Türkiye´nin Ortadoğu Politikası (de)
• İslami Sosyal Hareketlere Farklı Yaklaşımlar (ar)
• Theoretical Approaches to Turkeys Foreign Policy (en)
• Ortadoğu´nun Siyasi Tarihi (tr)
• Ortadoğu´da Dinler ve Mezhepler (tr)
• Ortadoğu´da İslam ve Devlet (ar)
• Ortadoğu´a Müslüman Kardeşler ve Selefiler (Ar)
• Siyaset ve Ortadoğu´da Siyasal Sistemler (tr)
• Middle East Economies (en)
• İslam Çalışmalarına Giriş (tr)
• Turkey´s Middle East Politics (en)
• Arapça (tr)
• Ortadoğu Sorunları (tr)
• Tarih Boyunca Yahudiler (tr)
• Hristiyan Düşüncesinin Teşekkülü (tr)
• Modern Mısır Siyasal Düşünce Tarihi (ar)
• Conflict Resolution in the Middle East (en)
• The Kurds in the Middle East (en)
• Ortadoğu´da İslam Mezhepleri (tr)
• Islamic Sects in the Mıddle East (en)
• Media Politics in the Middle East (en)
• Modern Ortadoğu´da Selefi Hareket (ar)
• Ortadoğu´da Siyasal Düşünce (tr)
• Tarih Boyunca Şiilik (tr)
• The Israel-Palestine Conflict and Internatıonal Law (en)