FaLang Language Switcher


Genel Bilgiler

Son yüzyıl üzerinde en ciddi etki bırakan siyasi trend küreselleşme olmuştur. Ulus devletin sınırlarının aşınmakta olduğu, siyasi yapılar arasında ortaya çıkan ilişkiler ağının mutlak devlet egemenliğini sarstığı bir dönemde küreselleşmenin etkisiyle gerek ekonomik ve siyasi gerekse coğrafi anlamda ülkeler arasında bölgeselleşme eğiliminin ortaya çıktığına ve bu eğilimin ciddi siyasi sonuçlar doğurduğuna şahit olmaktayız. İçinde bulunduğumuz dönemdeki dünya siyasetini anlayıp anlamlandırabilmek ve bu doğrultuda politika üretebilmek, bölgeselleşmenin yol açtığı sonuçlarla birlikte bölgelerin iyi bilinmesiyle bağlantılıdır. Bu bağlamda dünyanın pek çok nitelikli üniversitesinde olduğu gibi Türkiye üniversitelerinde de pek çok bölgeye dair çalışmalar yürüten enstitüler ve akademik eğitim programları bulunmaktadır. Bu yazıda Türkiye'de yapılan bölge çalışmaları üzerine bilgiler bulacaksınız. Her bölge ayrı bir başlık altında verilerek Türkiye'de o bölgeyle ilgili nasıl bir çalışma yürütüldüğüne, programı bulunan kurumların yaklaşımlarına, adaylardan istenen özelliklere ve mezunların istihdam alanlarına dair bilgiler sunulmuştur.