FaLang Language Switcher


Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü

Mevlâna ve Mevlevîlik kültürü sahasında rasyonel, objektif ve bilimsel araştırma yöntemlerine ve geleneğe uygun olarak interdisipliner koordine ve çalışmalarla yeni bilgi üretmek ve yönlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi bir kurum olmaktır.

Enstitü, Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin, eserlerini, düşünce sistemini ve ana esaslarını belirlediği yolu olan Mevlevîlik, kültür ve sanatını bilimsel yöntemlerle araştırıp hakikatiyle tanıma ve tanıtarak, yanlış anlama-algılama ve uygulamaları ortadan kaldırarak tarihsel gerçeklere uygun doğru bilgi üretmek düşüncesiyle akademik eğitim vermeyi, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmenin yanı sıra mevcut eğitim ve araştırmaları desteklemeyi bu konudaki çalışmalarda koordinasyon merkezi olmayı ve dünya çapında etkin çalışmalar yapmayı görev edinmiştir.

Dersler

İslam Sanatı Felsefesi
Mevlevi Musikisi
Mevlevi Şairler
Mesnevi Çeviri ve Şerhleri
Mevlevilik Kültürü
Türkiye Selçuklu Tarihi
Selçuklu Döneminde Düşünce Hareketleri