FaLang Language Switcher


Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Lisansüstü Programı

Medeniyet Araştırmaları Lisansüstü Programının amacı dünya genelindeki medeniyet araştırmalarına yoğunlaşarak bu alana derinlikli, akademik ve mukayeseli bir yaklaşım kazandırmak ve bu vizyon çerçevesinde akademisyenler yetiştirmektir.

Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim ve araştırma, enstitünün benimsediği çok yönlü ve çok dilli yaklaşım ölçüsünde evrensel perspektifidir.

Dersler

• Düşünce Tarihi
• Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod
• Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları
• Modern Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi
• Çokkültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları
• Siyasal Düşünceler Tarihi
• Afrika Medeniyetleri
• Dünya Hukuk Gelenekleri