FaLang Language Switcher


Marmara Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Bu programda Türkiye'nin sosyo-ekonomik açıdan en büyük kenti olan İstanbul'un tarihsel, sosyal, kültürel, mimari, ekonomik, sanatsal, coğrafi, çevresel vb. açılardan bilimsel ve akademik bir yaklaşımla çalışılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu programla kentin mevcut durumunun ve gelecekte alacağı biçim ve konumun şekillenmesinde katkı sağlayabilecek ve analitik, mukayeseli, derinlikli akademik çalışmalar ortaya koyabilecek akademisyenler yetiştirmektir.

Dersler

• İstanbul Tarihi
• İstanbul'un Yönetim Yapısı ve Yönetişim Süreci
• İstanbul'un Ekonomik Yapısı ve Gelişimi
• İstanbul ve Kent Planlaması
• Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetimler
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• İstanbul Kültürü ve Estetiği
• İstanbul ve Çevre Yönetimi
• İstanbul'un Demografik Yapısı
• Stratejik Yönetim ve İstanbul'da Stratejik Planlama
• Metropoliten Finansman Yönetimi