FaLang Language Switcher


Türkiye Burslusu Öğrencilerimize Müjde

Başkanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan işbirliği neticesinde Genel Sağlık Sigortası ile ilgili kanunda değişiklik yapılmıştır.
 
Türkiye Burslusu Öğrencilerimiz artık bir Türk Vatandaşı gibi Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler istedikleri devlet hastanelerinde Yabancı Uyruklu numaralarını beyan ederek tedavi olabileceklerdir. Ayrıca ilaçlarını katkı paylarını ödemek kaydı ile istedikleri eczaneden temin etme imkânına sahip olacaklardır.
 
Türkiye Burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin Başkanlığımız tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alım işlemlerinin tamamlanması için ise bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin başında Yabancı Uyruklu Numarası gelmektedir. Öğrencilerimizin bazı bilgileri yanlış veya eksik olarak sistemimizde yer almaktadır. Sigorta ile ilgili önemli bir aksaklığın yaşanmaması için aşağıdaki linkte yer alan formu kontrol etmeniz ve eksik/yanlış bilgileri gidererek bize iletmeniz gerekmektedir.
 
Teşekkür ederiz.
Türkiye 
 
Bilgi Güncelleme Formu
 
Sıkça Sorulan Sorular
1- Türkiye Burslusu öğrenciyim, sigorta primimi kendim mi ödeyeceğim.
Hayır, öğrencilerimizin sağlık sigorta primleri Başkanlığımızca ilgili kuruma ödeme yapılmak suretiyle karşılanacaktır.
2- Türkiye Burslusu değilim. Ben de bu imkândan faydalanabilir miyim?
Ülkemizde farklı düzeylerde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerin talep etmeleri halinde burslu burssuz ayrımı yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı olabilmelerine imkân sağlanmıştır.
Bu çerçevede, ülkemizdeki öğrenimlerine yeni başlayacak uluslararası öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde, aylık 40, 86TL genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabileceklerdir.
Ek olarak, hâlihazırda Türkiye'de eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerden, 29.05.2013 tarihinden itibaren 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapanların genel sağlık sigortalısı olmalarına imkan sağlanmıştır.
Belirtilen süreler içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasının sağladığı imkânlardan faydalanamayacaklardır.
Süresi içinde başvuru yapılmaması halinde öğrencilerin öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası kapsamına dâhil olmalarının mümkün olmaması nedeniyle Genel Sağlık Sigortası kapsamında işlem görmek isteyen kendi hesabına öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin belirtilen süre çerçevesinde yapmaları önem arz etmektedir.
3- Türkiye Burslusu iken bursum kesildi. Sigortalılığım devam edecek mi?
Sigortalığınız devam edecek, ancak bursu kesilen öğrenciler için ilgili kuruma Başkanlığımızca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Kendi hesabına öğrenim gören uluslararası öğrenciler gibi bursu kesilen öğrencilerin sigorta prim ödemelerinin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
4- Türkiye Burslusu iken bursum donduruldu. Sigortalılığım devam edecek mi?
Evet, bursu dondurulan öğrencilerin sigorta tescil ve ödeme işlemleri Başkanlığımızca yapılmaya devam edilecektir.