FaLang Language Switcher


Genel Bilgiler

Türkiye Çalışmaları Programı Türkiye'nin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik derinlikli bir bakış ve yaklaşım kazandırabilmek amacıyla özerk, modern ve farklı perspektiflerin; disiplinlerarası bir zeminde teorik ve metodolojik tecrübelerin ışığında yapılacak nitelikli çalışma alanları sunacak bir programdır. Programın en önemli amacı Türkiye'nin siyasi, kültürel, toplumsal ve güncel meselelerini ayrıntılı, derinlikli ve karşılaştırmalı bir şekilde okuyup tartışmak ve burada oluşan nitelikli birikimi akademik, siyasi, kültürel çevrelerin ilgisine sunabilmektir.

Türkiye Çalışmaları Programının temel odak noktası Türkiye olacaktır. Tarih, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, Türk İslam Sanatları, Türkiyat Araştırmaları, Türk Halk Bilimi ve Gastronomi gibi ilgili bilim dallarını kapsayan geniş bir disiplinlerarası araştırmalar sahası sunmaktadır.

Türkiye Çalışmaları Programının hedefi bu alanda çalışan araştırmacıları, Türkiye'nin tarihi, siyasi, sosyo-politik, sosyo-kültürel zenginlikleri ve hususiyetleri konusunda uluslararası örgütler, üniversiteler, araştırma kurumları siyasi kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle birlikte kamu ve özel sektörde çalışabilecek yetkinlikte, saygın, tarafsız, akademik yeterliliği haiz dünya çapında söz sahibi uzmanlar yetiştirmektedir.