FaLang Language Switcher


Avrasya Çalışmaları

21. yüzyılda Avrasya bölgesi Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte gerek barındırdığı önemli jeopolitik noktalar gerekse enerji kaynakları itibariyle küresel siyaset ve ekonominin işleyişi açısından dünya gündeminde oldukça fazla yer almaktadır. Mevcut düzlemde Avrasya'daki gelişmeleri dikkate almaksızın planlanan siyasi ve ekonomik hamlelerin başarıya ulaşma ihtimalleri son yıllarda da görüldüğü üzere oldukça düşüktür. Bu sebeple Avrasya, son yüzyılda küresel siyaset açısından önemi gittikçe artan bir bölgedir.

Türkiye'deki pek çok seçkin üniversite, Avrasya Çalışmaları alanında adaylara yüksek lisansla başlayan akademik bir hayatın kapılarını açmaktadır. Türkiye sosyal bilimler geleneğini şekillendiren köklü devlet üniversitelerinin yanı sıra bölge çalışmalarındaki yeni eğilimleri ve son gelişmeleri yakından takip eden özel üniversiteleri de barındıran dinamik bir skala sunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye diğer bölge çalışmalarıyla birlikte Avrasya Çalışmaları alanında da dünyada önde gelen ülkelerden biridir. İnterdisiplinerliğin temel kriterlerden biri olduğu bu programlarda akademisyen, diplomat, gazeteci, bölge uzmanı ve ekonomist adaylarına Avrasya ülkelerinin salt siyasi değil aynı zamanda kültürel ve sosyolojik yapıları konusunda da ciddi bir perspektif kazandırılmaktadır. Programlarda Avrasya'da Toplum ve Kültür, Post-Sovyet Çalışmalarına Giriş, Politics of State Building in Eurasia gibi derslerle bölge ülkelerinin spesifik olarak incelendiği seminerler öne çıkmaktadır. Bunun yanında, programlarda bölgenin en önemli ve yaygın dillerinden Rusça eğitimine önem verilmektedir.
 

Açık Programlar

Erciyes Üniversitesi Avrasya Araştırmaları (Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları) Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında kurulan Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı'nda disiplinlerarası lisansüstü eğitim veriliyor. Bölüm hakkında bilgi veren ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, sosyal bilimlerin bütün disiplinlerinden öğrenci almaktadır.

Söz konusu bölümde anadil olarak Rusça, seçmeli dil olarak da Kazak, Kırgız ve Azerbaycan lehçelerinin okutulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Enstitümüz, 2002 yılında Avrasya Arkeoloji Enstitüsü adıyla akademik çalışmalarına başlamıştır.2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Avrasya Enstitüsü'ne dönüşen kurumumuz 2012 yılında yeni bir anlayışla akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Avrasya algımız sadece Asya ile sınırlı değildir, Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir yelpaze içinde Avrasya'yı tanımlayan Enstitümüz dünyanın sayılı Üniversiteleri'nden olan İstanbul Üniversitesi'nin Akademik ve Entelektüel gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmiştir.

Bu amaca uygun olarak İnterdisiplin anlayışıyla kurulan "Avrasya Araştırmaları" Yüksek Lisans programı YÖK'ten gerekli izni almıştır. Lisansüstü eğitimine başlayacak olan Enstitümüz yerli ve yabancı akademisyenlere referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

ODTÜ'deki Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, dünyadaki sayılı programlardan biri olup, Türkiye'de alanındaki ilk yüksek lisans programıdır. Öğrenci portföyü tüm Avrasya'yı kapsamaktadır. Programın temel hedefleri şunlardır: 1) Avrasya topluluklarının tarihini ve kültürünü tanıtmak, 2) Avrasya'daki değişimleri evrensel ve yerel kaynaklarına bakma, 3) öğrencileri Avrasya'nın çeşitli yönlerini inceleyebilecek donanıma kavuşturabilmek için disiplinler arası bir eğitim verme, 4) bölgeden gelen öğrenciler ile dünyanın diğer kesimlerindeki insanları buluşturan ve fikir alışverişi sağlayan akademik bir atmosfer oluşturmak, 5) öğrencileri profesyonel ve akademik kariyerlerine hazırlamak.

ODTÜ'deki Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı KORA (Karadeniz ve Orta Asya Merkezi) ile koordineli çalışmaktadır. KORA'nın uzun zamandır bölgeye dair çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Merkezimizdeki araştırmacılar alanı disiplinler arası bir perspektifle çalışmaktadır. Bu program, KORA'nın araştırma sonuçlarını paylaşmasına ve öğrencilere temel araştırma yetenekleri ve akademik bilgi vermesine olanak sağlamıştır.

Avrasya Bölgesi, Avrupa ve Asya kültürlerinin benzersiz bir karışımı olarak, Balkanlardan Moğolistan ve Çin'e kadar uzanır. Bölge bir yandan farklı disiplinler ve teorik yaklaşımlarla incelenirken, şu an bölümümüz Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Rusya, Tacikisyan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, ve Özbekisyan üzerine yoğunlaşmaktadır.

Disiplinler arası yaklaşım sayesinde, programımız tarih ve edebiyattan petrol mühendisliğine değin geniş bir yelpazeden öğrencilere açıktır.Sosyal Bilimlerden mezun olmayan öğrencilerin tamamlayıcı dersler almaları gerekebilir. Adayları, rekabetçi bir temelde akademik komite değerlendirir.

Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz yüksek lisans seçeneklerine sahiptir. Tezli programa dahil olan öğrencilerden 7 ders (2 zorunlu, 3 tavsiye edilen seçmeli, 2 seçmeli ) ve seminer almaları ve tez yazmaları beklenir. Tezsiz programa dahil olan öğrencilerden ise 10 ders (2 zorunlu, 5 tavsiye edilen seçmeli, 3 seçmeli) ders almaları ve dönem ödevi yapmaları beklenir. Her iki bölümü de başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans Derecesine sahip olurlar.

Dersler

• Avrasya'da Toplum ve Kültür
• Rusya Tarihi
• Sovyet Rusya Tarihi
• Orta Asya'da Siyaset
• Avrasya'da Dünya Meseleleri
• Sovyet Sonrası Bölgesel Politikalar, Enerji ve Güvenlik
• Orta Asya Okumaları
• Geç İmparatorluk, Sovyet ve Sovyet Sonrası Dil Politikaları
• Küresel Siyasal İktisatta Enerji Güvenliği
• Kafkasya ve Orta Asya Siyasal Meseleleri
• Kafkasya ve Orta Asya Dünya Meseleleri
• Avrasya Çalışmalarında Göç ve Etnisite
• Sovyet Sonrası Devlet ve Ulus İnşası