FaLang Language Switcher


Asya Çalışmaları

20. yüzyıl dünya tarihindeki en önemli dönüşümlerin başında coğrafi olarak Avrupa dışından iki büyük ülkenin uluslararası alandaki yükselişi gelir. ABD ve Japonya neredeyse yüzyıl boyunca sadece Asya Pasifik değil bütün dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal süreçleri doğrudan etkilemiştir. Bu süreç 90'lı yıllardan sonra Asya ülkelerinin dünya ekonomisi ve siyasetini daha fazla etki altına alması ile devam etmiştir. Dolayısı ile Asya Çalışmaları'nın en önemli amacı bu tarihsel ve siyasi dönüşüm sürecini anlamaya çalışmaktır.

Küreselleşmenin siyasi ve ekonomik etkilerinin yanı sıra teknolojik yansımalarının gittikçe daha görünür bir hale geldiği günümüzde uzak coğrafyalar arasındaki toplumsal ve kültürel ilişkiler de gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye özellikle son yıllarda geliştirdiği aktif ve dinamik dış politikası ile kendi coğrafyasının ötesindeki coğrafyalarda bulunan farklı toplumsal ve siyasi aktörlerle de ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Bu çerçevede Türkiye'deki Asya Çalışmaları merkezleri Asya ülkeleri ile ilgili akademik çalışmalarda bulunarak bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dünya'nın birçok üniversitesinde ayrı enstitü ve kürsüler halinde faaliyet gösteren Asya Çalışmaları Asya ülkelerinin siyaseti, tarihi ve coğrafyası ile ilgili çalışmaların yanı sıra, bu ülkelerin ekonomik, kültürel ve toplumsal dönüşüm süreçleri ile ilgili çalışmalarda da bulunur. Dolayısı ile Asya Çalışmaları genellikle interdisipliner ve çok dilli araştırmaların yapılabildiği bir çalışma alanıdır. Bu çerçevede Asya Çalışmaları merkezlerinde bölge ülkelerinin siyasi tarihi, sosyal ve ekonomik sorunları, dil özellikleri, edebiyat, mimari, etnik azınlıklar gibi konularda çalışmalar yürütülür.

Türkiye'nin köklü üniversitelerinde Tarih bölümlerinin altında kurulan Asya Çalışmaları merkezlerinde alanında uzman akademisyenler tarafından Çin'den Hindistan'a Kore'den Avustralya'ya kadar bölgenin farklı ülkeleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye'deki Asya Çalışmaları merkezlerinde eğitim dili İngilizcedir. Çince, Japonca ve Korece gibi bölgenin önemli dilleri de seçmeli ders olarak öğrencilere sunulmaktadır. Bölgenin siyasi tarihi, ekonomik yapısı ve kültürel özellikleri ile ilgili giriş derslerinden sonra öğrencilerin ilgi alanına göre seçebileceği Güney Asya'nın Uluslararası İlişkileri, Çağdaş Edebiyat Açısından Japon Toplumu gibi dersler de bulunmaktadır.

Türkiye'deki Asya Çalışmaları merkezleri hem alanında uzmanlaşmak isteyen akademisyenlere hem de gün geçtikçe artan ekonomik ilişkiler dolayısı ile iş dünyasına hitap etmektedir. Türkiye'deki Asya Çalışmaları merkezlerinden mezun olan öğrenciler sahip oldukları interdisipliner bilgi donanımı ve genel kültürleri ile kendi toplumları ile Asya toplumları arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için ister kamu sektörünün ister özel sektörün birçok iş kolunda çalışma imkanı bulabilirler.
 

Açık Programlar

Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Asya'nın küresel süreçlerde tanımlayıcı bir güç olarak yükselişi, her kesimden insanı, Asya'nın yükselişinin altında yatan dinamikleri daha iyi anlamaya sevk etmektedir. Japonya, Çin, Hindistan, Kore, Endonezya, Malezya ve Singapur'un dünya ekonomisinde ve uluslar arası ilişkilerdeki rolü, Asya kıtasını bölgesel bir küreselleşme merkezi haline getirmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (MAAS) da, farklı akademik disiplinlerden gelen öğrencilere, Asya Çalışmaları alanında sağlam bir altyapı oluşturmayı ve onları 21. yüzyılın getireceklerine hazırlamaktadır. Bu program, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel çalışmalar dahil olmak üzere çok disiplinli bir yaklaşımla kurulmuştır. Ayrıca dil dersleri sayesinde, öğrencilere alanı daha yakından tanıyabilmeleri hedeflenmiştir. MAAS program mezunları kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası düşünce ve araştırma merkezleri, uluslar arası ilişkiler, akademi, basın- yayın, gazetecilik , medya gibi geniş bir yelpazede kendilerine iş ve çalışma alanı bulabilmektedirler.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından himaye edilen programımız, Asya Çalışmalar Merkezi ve Tarih bölümü tarafından da desteklenmektedir. Programımız şu an Çin ve Japonya olmak üzere iki ana bölgesel alana yoğunlaşmaktadır. Japonya ve Çin Çalışmaları Asya üzerine genel bir eğitimin yanı sıra Kore, Hindistan, Orta Asya, Doğu/ Batı Asya ve Güneydoğu Asya üzerine destekleyici derslerden oluşmaktadır. Program, Japonca ve Çince dil eğitimiyle de desteklenmektedir.

Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, üç yarıyıllık, tezsiz bir yüksek lisans programı olup özel ücrete tabiidir. Çalışan öğrencilere hitap ettiği için dersler iş saatlerinin dışında ve hafta sonları yapılmaktadır.

Dersler

• Asya'da Çağdaşlaşma Örüntüleri
• Asya Ekonomileri İncelemeleri
• Turkiye-Asya İlişkileri
• Asya Uygarlik Örüntüleri
• Asya'da Sanat ve Kültür
• Doğu Asya'da Tarih ve Bellek
• Avrupa Sömürgeciligi, Emperyalizm, Asya'da Ulusculuk ve Asya'nin Cağdaş Tarihi
• Asya-Pasifik Semineri
• Asya'da Karşilaştirmali Politik Ekonomi
• Asya'da Cagdaş Toplum ve Toplumsal Cinsiyet
• Hint Toplumu ve Kültürü
• Güney Asya'da Uluslararasi İlişkiler ve Siyaset
• Hindistan'in Sosyal ve Ekonomik Tarihi Üzerine Okumalar
• Saltanattan Sömürgeye Hindistan Tarihi
• Sömürgeden Bağımsızlığa Hindistan Tarihi
• Güneydoğu Asya Okumaları
• Japonya ve Asya
• Modern Japonya Tarihi
• Japonya'nin Uluslararası İlişkileri ve Dış Politikası
• Cağdaş Edebiyat Açısından Japon Toplumu
• Sanat ve Kultur Açılarından Japon Toplumu
• Japonya Calismalari Semineri
• Japon Isletme Kulturu ve Ustaligi/Uzmanligi
• Japonya Ekonomisi
• Modern Japonya Tarihyazımı
• Çin Tarihini Giriş
• Çağdaş Çin Tarihi
• Çin'in Uluslararasi İlişkileri ve Dış Politika
• Çin Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret
• Çin Toplumu ve Kültürü
• Çin Calışmaları Semineri
• Çin'de Cağdaş Toplum ve Toplumsal Cinsiyet
• Modern Çin Tarihyazımı
• Çin' Edebiyatı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Asya Çalışmaları, Asya-Pasifik bölgesi, Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkelerinin güncel siyasi, iktisadi ve sosyal gelişmelerine dair dersler sunuyor.

Asya Çalışmaları Anabilim Dalı, ayni zamanda, Asya bölgesi ve Asya Çalışmaları disiplini hakkında bir bilgilendirme ve tartışma platformu olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, bu amaçla oluşturduğumuz portali takip ederek en güncel gelişmelerden haberdar olabilirler.

Dersler

Asya Ekonomileri İncelemeleri
Türkiye-Asya Iliskileri
Asya'da Sanat ve Kültür
Doğu Asya'da Tarih ve Bellek
Avrupa Sömürgeciliği, Emperyalizm, Asya'da Ulusculuk ve Asya'nin Cağdaş Tarihi
Asya'da Karşılastırmalı Politik Ekonomi
Güney Asya'da Uluslararasi İliskiler ve Siyaset
Güneydoğu Asya Okumaları