FaLang Language Switcher


Afrika Çalışmaları

Afrika, son yirmi yılın önemli bölgelerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Dünya siyasetinin çok daha fazla dikkatini çeken bu bölge bakir topraklarıyla, zengin yer altı kaynaklarıyla çok önemli imkânlar sunmaktadır. Dolayısıyla bu coğrafyadaki ülkelerin iç siyasetlerinin ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerinin anlaşılması, dünya siyasetine dair ciddi bir perspektifin ihmal edilmemesi gereken bir yönüdür. Bu akademik perspektifin kazanılması da ancak bölgeyle ilişkilerini sürekli daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı başarmış, bölgedeki ülkelerle tarihi, ekonomik ve siyasi bağları olan bir ülkede, bölgeyi ve bölgedeki dilleri iyi bilen uzman akademisyenlerin bulunduğu bir ortamda mümkün olabilir.

Bu anlayışla, Türkiye'nin gerek kültürel gerek tarihi gerekse siyasi ve ekonomik ilişkilerinin çeşitli olmasının verdiği imkanlar doğrultusunda yeni bir yaklaşım şarttır. Afrika'ya dair sağlıklı ciddi ve akademik yaklaşımların, bir takım akademisyenlerin profesyonel ve bireysel ilgilerinin ötesinde, ancak bölgeye yönelik ciddi, akademik ve sağlıklı işleyen kurumsal zeminlerde gerçekleşeceği ortadadır. Disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği yüksek lisans programlarında sadece siyasete odaklanmak yerine Afrika ülkelerinin gündelik hayatına dair araştırmalardan, sanat ve edebiyatına, ekonomik yapıları ve üyesi oldukları bölgesel örgütlerden dillerine kadar pek çok alanda ders alabilmek mümkündür. Afrika üzerine her türlü akademik imkânı sunan bu programlar, öğrencilerine ilgili ülkelerin akademisyenlerinin verdiği konferanslar, söyleşiler ve diğer akademik etkinlikler üzerinden bölgeyle doğrudan bağ kurma imkânı da sağlamaktadır.

Türkiye'nin köklü üniversitelerinde kurulan Afrika Çalışmaları merkezlerinde alanında uzman akademisyenler tarafından Afrika'nın gölgede kalan bölgelerinin tümüne ışık tutularak bölgenin farklı kültürleri, gelenekleri ve farklı ülkeleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Açık Programlar

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Afrika Çalışmaları) Yüksek Lisans Programı

Afrika Kıtası'nın hem dünya siyaseti ve ekonomisi hem de Türkiye'nin dış ekonomik ve siyasi ilişkilerindeki yeri gün geçtikçe artarken; Türkiye de devlet ve sivil toplum olarak Afrika'da ağrılığını daha fazla hissettirmektedir. Devlet kurumları Afrika'ya daha fazla önem verirken işadamlarımız da Afrika'da daha çok ticari faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle Ankara Üniversitesi, Afrika konusunda var olan birikimi arttırmak ve hem devlet kademelerinde çalışabilecek hem de iş adamlarımızın ihtiyaç duyacağı nitelikli bilgilere sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla Afrika çalışmalarında Yüksek Lisans açmayı uygun bulmuştur. "Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı" sahasında tekdir. Dersler Afrika uzmanı yerli öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Afrika ve bilhassa da Sahra-altı Afrika konusunda, kıtanın siyasî, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı ve dokusu hakkında programa katılan öğrencilere teorik ve pratik bilgiler içeren dersler sunulacaktır.

Bu program, Dünya'nın yükselen kıtası Afrika ve genel olarak Uluslararası İlişkiler konularında kendilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsattır.

Dersler

• Afrika Paleoantropolojisi
• Afrika ve Dünya Tarihi
• Afrika Tarihi
• Afrika'da İnsan Haklarının Uluslararası Korunması
• İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar
• Afrika Ekonomisi

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları) Yüksek Lisans Programı

Kamu ve özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri ve arşivler ve kütüphaneler için araştırmacı ve alan uzmanları yetiştirmek, Arap Dünyası, Türkiye, İran ve Kuzey Afrika ile ilgili konularda yüksek lisans öğrencileri eğitmektir. Program dâhilinde akademik ve bilimsel araştırma yapmak için konferanslar organize etmek ve bölgenin tarihi ve güncel konuları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. .Program aynı zamanda Orta Doğu araştırma merkezleri ve Gazi Üniversitesi arasındaki akademik işbirliğini artırılması ve çalışma alanında çalışan akademisyenler arasında ulusal ve uluslararası diyalog geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dersler

• Ortadoğu Siyasi Tarihi
• Afrika Siyasi Tarihi
• Türkiye ve Afrika
• Uluslararası Politikada Afrika
• AB'nin Afrika Politikası
• Ortadoğu'da Güncel Sorunlar
• Afrika'da Etnik Sorunlar
• Afrika'nın Ekonomi Politiği
• Ortadoğu ve Afrika'da Doğal Kaynak Politikası
• Başarısız devletler: Afrika ve Ortadoğu Örneği
• Ortadoğu ve Afrika'da Uluslararası Hukuk Sorunları
• Ortadoğu ve Afrika'da İnsan Hakları Hukuku
• Ortadoğu'nun Ekonomi Politiği
• AB'nin Ortadoğu Politikası
• Ortadoğuda Etnik Sorunlar
• Ortadoğuda Din-Siyaset İlişkisi
• Ortadoğu ve Afrika'daki Terör Örgütlerinin Analizi
• Ortadoğu da Devlet ve Toplum
• Ortadoğu ve Afrika da Militarizm ve Siyaset
• Terörizm
• Ortadoğu'nun siyasi tarihi
• ABD dış politikası ve Ortadoğu
• Afrika siyasi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Afrika Kıtası'nın hem dünya siyaseti ve ekonomisi hem de Türkiye'nin dış ekonomik ve siyasi ilişkilerindeki yeri gün geçtikçe artarken; Türkiye de devlet ve sivil toplum olarak Afrika'da ağrılığını daha fazla hissettirmektedir. Devlet kurumları Afrika'ya daha fazla önem verirken işadamlarımız da Afrika'da daha çok ticari faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle İstanbul Ticaret Üniversitesi, Afrika konusunda var olan birikimi arttırmak ve hem devlet kademelerinde çalışabilecek hem de iş adamlarımızın ihtiyaç duyacağı nitelikli bilgilere sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla Afrika çalışmalarında Yüksek Lisans açmayı uygun bulmuştur. "Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı" sahasında tekdir. Programın dili İngilizcedir. Bu program, Dünya'nın yükselen kıtası Afrika ve genel olarak Uluslararası İlişkiler konularında kendilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsattır.

Dersler

Dersler Afrika uzmanı yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Afrika ve bilhassa da Sahra-altı Afrika konusunda, kıtanın siyasî, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı ve dokusu hakkında programa katılan öğrencilere teorik ve pratik bilgiler içeren dersler sunulacaktır.