FaLang Language Switcher


Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Eğitim Programı

Ankara'da öğrenim gören Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM tanıtımı ile yasama ile ilgili temel kavramlar ve temel kurumlar, kanun yazım tekniği ve havale işlemleri, ihtisas komisyonları ve komisyonlarda kanun yapım süreci, genel kurul çalışmaları ve genel kurulda kanun yapım süreci, meclis araştırması ve genel görüşme konularını kapsayan TBMM Yasama Eğitimi Programı başlıyor.

Söz konusu programın 04-08 Nisan 2016 tarihleri arasında öğleden sonra yarım gün şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa sadece Ankara'da öğrenim gören Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvurular http://basvuru.ytb.gov.tr adresinden online olarak 20 Mart 2016 Pazar günü saat 17:00'ye kadar yapılabilecektir.

TBMM YASAMA EĞİTİMİ PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI

Yasama İle İlgili Temel Kavramlar ve Temel Kurumlar
(Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim, Oturum, Tatil, Ara Verme, Olağanüstü Toplantı, Toplantı Yeter Sayısı, Karar Yeter Sayısı; Başkanlık Divanı, Siyasi Parti Grupları, Danışma Kurulu, Komisyonlar, Hükümet)

Kanun Yazım Tekniği ve Havale İşlemleri
(Kanun Türleri: Kod/Çerçeve, Sürekli/Geçici; Unsurları: Kısım, Bölüm, Madde, Fıkra, Bent, Alt Bent, Yürürlük ve Yürütme Maddeleri; Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Unsurları: Takdim Sayfası, İmza, Genel ve Madde Gerekçeleri ile Ekler
Kanun Tasarılarının ve Tekliflerinin Hazırlanması, Meclise Sunulması, Havale)

İhtisas Komisyonları ve Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci (Doğrudan Gündeme Alma Önergesi Dâhil)

Genel Kurul Çalışmaları ve Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci: Gündem, Gündem Dışı Söz, Oylamalar, Usul Hakkında Görüşme, Kapalı Oturum, Değişiklik Önergeleri, Seçimler

Dış İlişkiler ve Parlamenter Diplomasi

Meclis Araştırması ve Genel Görüşme

Meclis Soruşturması ve Gensoru

Yazılı ve Sözlü Soru

Dilekçe Komisyonu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

KİT Komisyonu

AB Uyum Komisyonu

TBMM Web Sayfasının Tanıtımı

Elektronik Ortamda Yasama ve Denetim Hizmetleri

TBMM Kütüphanesinin Tanıtımı ve Faydalanma İmkânları

TBMM'de Ziyaret Edilecek Mekânlar

(Halkla İlişkiler Binası, Ana Bina, Genel Kurul Salonu, Komisyon Salonu, TBMM Kütüphanesi)

Uyarı: İkincisi düzenlenecek olan TBMM Yasama Eğitimi Programı, 07-09 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk program ile aynı içeriğe sahiptir. Bu nedenle, ilk programa katılan öğrencilerden ikinci programa başvuru yapmamaları rica olunur.
 
tbmm-afis