FaLang Language Switcher


Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bülteni İlk Sayısı Çıktı

uoa-bulten-2015-01-FX
 
Uluslararası öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve birçok ilde üniversitelerle ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak programlar düzenleyen "Uluslararası Öğrenciler Akademisi", yapmış olduğu faaliyetleri bir bülten altında toplayarak Uluslararası Öğrenciler Akademi si Bültenini oluşturdu. Bültenin ilk sayısının baskısı yapılarak etkinliklere katkıda bulunan kuruluşlara gönderildi. Bültende, Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde yapılan faaliyetlerin daha geniş kitlelere tanıtımının yapılması ve söz konusu faaliyetlere hem STK'lar hem de öğrenciler açısından katılım oranının daha yüksek seviyelere çıkarılması hedefleniyor.