FaLang Language Switcher


Türkiye Burslusu Öğrencilerin Dikkatine

Değerli öğrenciler,

Türkiye Burslusu öğrencilere daha iyi hizmet sunabilmek ve mevcut verilerin güncellenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBSS) çerçevesinde öğrencilerimizin birtakım bilgi ve belgeleri bizimle rutin aralıklarla paylaşmasına ihtiyaç duymaktayız.

Bu kapsamda, öğrencilerimizden 2013-2014 akademik yılını tamamlayanların aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri TBBS üzerinden 11 Temmuz 2014 tarihine kadar güncellemeleri gerekmektedir.

Bu konudaki hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

TBSS Üzerinde Yapılması Gereken Güncellemeler

-Yabancı dil hazırlık eğitimi gören öğrenciler için: Öğrencinin eğitimini başarıyla bitirdiğine dair belge;

-Bilimsel hazırlık eğitimi alan öğrenciler için: Öğrencinin derslerini başarıyla geçtiğini kanıtlayan not dökümü (transkript);

-Önlisans/ Lisans/ Lisansüstü eğitimi gören öğrenciler için: Öğrenci belgesi ve not dökümü;

-Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlar için: İhtisas sürelerini gösteren belge (ihtisas eğitimine hangi tarihte başladıkları, ihtisas süresinin ne zaman sona ereceğini bildiren resmi belge)

Not: Yüklenen belgelerin güncel tarihli, imzalı ve mühürlü olmaları gerekmektedir. Bilgisayar görüntüsü, örnektir notu bulunan belgeler resmi nitelik taşımadığından, Başkanlığımızca resmi belge olarak kabul edilmemektedir.

Hatırlatmalar

-Türkiye Burslusu öğrencilerden mezun olan, kayıt donduran, ilişiğini kesen, kaydını sildiren, izinli sayılan, başka üniversiteye yatay geçiş yapan, değişim programı kapsamında farklı bir üniversite, şehir veya ülkede eğitim gören öğrencilerin söz konusu değişiklikleri TBSS sisteminde 7 gün içerisinde güncellemesi gereklidir.

-Türkiye Burslusu öğrencilerden mezun olanların Başkanlığımıza geç bildirilmesi dolayısıyla öğrencilere mezuniyet tarihlerinden sonra ödenen bursların tamamı geri tahsil edilecektir. Bu sebeple, öğrencilerimizin mezun olduklarını bir hafta içerisinde TBSS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

-Türkiye Burslusu öğrencilerin derslerine devam etmeler esastır. Öğrencilerin, ara tatil, yaz tatili ve resmi tatilleri dışındaki dönemlerde yurtdışına çıkış yapmak için Başkanlığımızdan izin almaları gerekmektedir.

-Mazeretsiz olarak final sınavına girmeyen öğrencilerden belirli bir oranda burs kesintisi yapılacaktır.

Sınavlarınızda üstün başarılar dileriz.

Türkiye Bursları Ekibi