FaLang Language Switcher


Basın Bildirisi

Ülkemize, Türkiye Bursları adı altında yeniden yapılandırılan burs programları kapsamında yurtdışından getirilen burslu uluslararası öğrencilerin iş ve işlemleri Başkanlığımız kanalıyla yürütülmektedir.

Bu gün, 150 ülkeden yaklaşık 13000 uluslararası öğrenci Türkiye Burslusu olarak ülkemizde eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkelerine dönmeleri ve ülkeler arasında bir köprü görevi görmeleri en önemli hedeflerimizdendir.

Türkiye Burslarının başarılı olması öğrencilerin başarısına bağlıdır. Bu amaçla Başkanlığımızca, bursların tanıtımından, başvuru ve öğrenci seçimi aşamasına ve özellikle eğitim sürecine ilişkin her safha büyük bir titizlikle takip edilmekte ve yönetilmektedir.

Öğrencinin başarısını sağlamaya yönelik her türlü tedbir Başkanlığımızca alınmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin burs miktarları artırılmış, uçak biletleri karşılanmaya başlanmış, yüksek ücretli yurtlarda barınmaları sağlanmış, genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları sağlanarak primleri Başkanlığımızca ödenmeye başlanılmıştır.

Bu çerçevede, öğrencilerin akademik takipleri yapılmakta, sınıfta kalan, uzun yıllardır okulunu bitirmemiş, geçerli mazereti olmaksızın derslere katılmamış öğrencilerin bursları dondurulmakta veya kesilmektedir.

Son günlerde bursların haksız olarak kesildiğine, öğrencilerin mağdur edildiğine dair gazetelerde ve sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan haberlerin gerçekle ilgisi yoktur. Amacımız kamu kaynakları ile burslandırdığımız öğrencilerin başarılı bir şekilde okullarını bitirerek ülkelerine dönmelerini sağlamaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.