FaLang Language Switcher


Support Scholarshıps For Syrıan Students

Applications for Support Scholarship Programme for Syrian Students, which will be implemented by Prime Ministry of Republic of Turkey Presidency for Turks Abroad and Related Communities under Human Resources Development Operational Programme , have started.

The Programme is specifically designed for Syrian Students who currently study in an undergraduate program of a Turkish university and meet the eligibility criteria stated below.

Applications will be accepted online only and will end by 11/01/2016 (till 23:59). Online application form will be activated on 30/12/2015. Online application form, available in the link below, must be completely filled out by the applicants and supporting documentation must be uploaded to the application form. Applicants must fill out the application form completely, scan and upload the required documents to the online form in a proper file format (pdf, jpeg). Otherwise, applications will be classified as invalid.

Please note that applications delivered by post, courier, or hand will not be accepted.

Once received, each applicant will be promptly sent an automated acknowledgment by e-mail.

Bursaries are only open to those currently enrolled in an undergraduate degree of the Turkish universities and cannot be held in conjunction with any other scholarship (including Devlet, Hükümet and Himaye Scholarships). Students currently benefitting from these scholarship schemes or students whose grants have been cancelled for any reason are also ineligible for Support Scholarship. Holders of any other scholarship given by other institutions cannot apply for this scholarship. Turkish citizens and those holding Turkish citizenship among dual citizenship holders, and Blue Card holders are ineligible for the scholarships. The application of students who are currently studying in private universities will not be accepted.

Any application or document with false or missing information will be treated as invalid. If such information or document is detected after the awarding of scholarship the student will be required to pay back the scholarship received to date in accordance with the applicable rules and regulations.

Support Scholarship for Syrian Students are being made available to cover monthly stipend and will only be paid during semester time.

The value of each monthly scholarship to be paid is: 1200TL

If you have any technical problem in the application process, you can send your questions to us by clicking 'SUPPORT' section. Questions will be replied as soon as possible.

Application Guideline

Only the following natural persons will be eligible to benefit from this scholarship programme:

- be a student of a minimum four year undergraduate programme of an officially registered public university in Turkey,

· and be a student in daytime programmes,

· and be a student within normal duration of the programme (e.g. 8 semesters for 4 year undergraduate programme except preparation school) and

- be a citizen of Syria and

- be under temporary protection in Turkey and

- must have not previously been awarded by Türkiye Scholarships (including Devlet, Hükümet and Himaye Scholarships) and

- must not be benefitting from any other scholarship given by other institutions (including exchange students).

For applicants that have completed first semester of a study, the following additional eligibility criteria will apply;

to have a cumulative grade point average (CGPA) satisfying the passing score as determined by the university he/she is studying at (i.e. min. 2.00 out of 4.00 or equivalent passing score).

Application Documents

• Student certificate
• Transcript
• Secondary school diploma
• Foreigner Identification Document Photocopy/Passport Photocopy or Residence Permit
 
http://suriyedestek.turkiyeburslari.gov.tr/
 
Ministry of Labour and Social Security Directorate of European Union and Financial Assistance is the Operating Structure for Human Resources Development Operational Programme under Instrument for Pre-Accession Assistance.
 
Suriye Destek Bursu Programı nedir?

Avrupa Birliği İPA Fonu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye'deki devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim görmekte olan Suriye uyruklu öğrencilere sadece 2016 eğitim dönemi boyunca verilecek olan burstur.

Suriye Destek Bursu'nun mali kaynağı nedir?

Suriye Destek Bursunun finansal kaynağı 2007-2013 dönemi mali işbirliği kapsamında AB tarafından Türkiye'ye ekonomik ve sosyal uyum alanına yönelik olarak tahsis edilen mali kaynaktan sağlanmaktadır. Mali kaynağın %15'i ulusal kaynaklardan, %85'i Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/ipa/ipa20072013(ipai)/ikgop.aspx adresinde yer almaktadır.

Suriye Destek Bursuna kimler başvurabilir?
  • Türkiye'deki devlet üniversitelerinde en az dört yıllık bir yükseköğretim programında lisans düzeyinde eğitim görmekte olan,
  • Birinci öğretimde (gündüz programında) kayıtlı olan,
  • Programına süresinde devam eden (Örnek: 4 yıllık bir programda hazırlık programı hariç sekiz dönem) ,
  • Türkiye'de Geçici Koruma altında Suriye vatandaşı olan,
  • Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil ) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olan
  • Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olan (Değişim Öğrencileri için verilenler dâhil )
  • Kayıtlı oldukları lisans programlarında 1. Dönemlerini tamamlamış adaylar için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 (4 üzerinden) ya da ağırlıklı genel not ortalaması oluşmamışsa lise diploma notu en az %50 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Suriye Destek Bursu'na başvuru yapabilmek için hangi belgeler gerekmektedir?

Suriye Destek Bursu'na başvuru yapabilmek için öğrenci belgesi, transkript, lise diploması ve yabancı tanıtma belgesi/pasaport ve ikamet belgesi gerekmektedir.

Yabancı tanıtma belgesi ya da 99 ile başlayan ikamet belgesi olmayan öğrenciler nasıl başvuru yapabilir?

Yabancı tanıtma belgesi ya da 99 ile başlayan ikamet belgesi bulunmayan öğrenciler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak ilgili belgelerden birini temin ettikten sonra başvuru yapabilir.

Üniversite eğitimime bölümde bu dönem başladım/hazırlık sınıfında/Türkçe kursunda eğitim görmekteyim bu nedenle transkriptim oluşmadı transkript yerine ne yüklemeliyim?

Belirtilen nedenlerle transkripti oluşmamış öğrencilerin güncel tarihli öğrenci belgesi, lise not ortalaması ya da mevcut başarı durumunu gösterir belgelerle başvurması yeterlidir.

Suriye Destek Bursu kapsamında hangi düzeylerde burs verilmektedir?

Suriye Destek Bursu yalnızca lisans düzeyinde verilecektir.

Türkiye'de bir üniversiteye kayıtlı değilim, üniversiteye bir sonraki dönemde kayıt yaptırmak şartıyla Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilmek için halihazırda Türkiye'de bir üniversiteye kayıtlı olmak gerekmektedir.

Türkiye Burslusu öğrenciler Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir mi?

Hayır. Suriye Destek Bursu Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Suriye uyruklu öğrencilere yöneliktir. Adaylar, Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmalıdır. Adaylar, ayrıca herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmalıdır.

Özel üniversitede eğitim görmekteyim, Suriye Destek Bursundan faydalanabilir miyim?

Hayır. Özel üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İkinci öğretim programında eğitim görmekteyim, Suriye Destek Bursuna başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Suriye Destek Bursu'na gündüz programında (birinci öğretim) kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvurumu posta yoluyla gönderebilir miyim?

Hayır. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvurular yalnızca www.suriyedestek.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Suriye Destek Bursu'nun kapsamı nedir?

Suriye Destek Bursu kapsamında sadece 2016 yılı eğitim dönemi boyunca (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım, Aralık) aylık 600 TL Burs ve 600 TL Barınma Desteği verilecektir.

Suriye Destek Bursu kapsamında aylık burs ve barınma desteği dışında ( TÖMER, sağlık sigortası, ulaşım yardımı, vb.) ek bir destek bulunmakta mıdır?

Hayır. Suriye Destek Bursu yalnızca aylık burs ve barınma desteğini kapsamaktadır.

Suriye Destek Bursunu kazanan öğrenciler eğitimleri süresince bu burstan faydalanabilecekler mi?

Hayır. Suriye Destek Bursu yalnızca 2016 yılında verilecektir.

Suriye Destek Bursu'nu kazanan öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

Bursluluk burslandırılması uygun görülen öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini imzalamasıyla başlatılır. Bursiyerlerin not ortalamaları ve devam durumları Mart ve Ekim aylarında sisteme yükleyecekleri transkript ve öğrenci belgeleri ile takip edilecek, öğrencilerin başarı ve devam durumlarına göre bursun devam etmesine ya da kesilmesine karar verilecektir.
 
suriye-afis-haber